‘Steady Defender of Women’s Equality’ – V.M. Bilokonska in Women’s Movement of the beginning of the 20th century

Keywords: V.M. Bilokonska, women’s movement, mutual aid movement, Kharkiv Society for Mutual Assistance of Working Women, Kharkiv Society for Spreading Literacy among People

Abstract

The purpose of the research paper is to study the contribution of V.M. Bilokonska to the development of the women’s movement, and its importance in changing the social status of women.

Scientific novelty. The significance of V. Bilokonska’s efforts in the formation of the women’s liberal movement in Ukraine at the beginning of the 20th century, which consisted in uniting women for the sake of raising the level of education, mediation in employment, involvement of women in the public life of the city, giving them the opportunity to combine work and motherhood, is determined.

Conclusions. The activities of V.M. Bilokonska in Kharkiv Society for Spreading Literacy among People (1900-1910) and Kharkiv Society for Mutual Assistance of Working Women (1904-1910) are characterized. It is uncovered that the leading directions of V. Bilokonska’s work were information and educational activities, and employment of women, to which she gave a systematized, complex character. Those public initiatives did not correspond to the advanced feminist ideas of the beginning of the 20th century but were a continuation of the liberal movement aimed at helping women adapt to existing social conditions.

In an effort to spread and improve women’s education, including through the establishment of vocational courses, gymnasiums, and Higher Women’s Courses, the Society for Mutual Assistance of Working Women headed by V.M. Bilokonska tried not only to bring women out of the private environment but also to transform them into a competitive social group in the labor market. The establishment of the Labor Bureau, which provided intermediary services in employment, became a real step in helping women. Other initiatives of the Society, such as the establishment of an inexpensive kindergarten, which was supposed to free up women’s time and allow them to work, and an inexpensive canteen, capable of facilitating everyday chores, testify to the awareness of the need for social protection of women.

The work of V.M. Bilokonska in the Reference and Pedagogy Department of the Society for Spreading Literacy among People and as the Head of the Society for Mutual Assistance of Working Women proves the desire to combine own worldview, which was based on the awareness of the need to help the most vulnerable groups of the population, and the realization of her potential and initiative in essential social needs. V.M. Bilokonska’s initiatives in the field of information dissemination or establishment of the Labor Bureau were ahead of time, and her activities contributed to the consolidation of the women’s movement and the change in the status of women.

References

Abrams, L. (2011). Formirovanie evropeiskoi zhenshiny novoi epokhi. 1789-1918 [The formation of the European woman of the new era. 1789-1918]. Moskva [in Russian].

Alkov, V.A. (2012). Kharkiv naprykintsi XIX – na pochatku XX st.: dozvillia miskykh meshkantsiv v umovakh modernizatsii [Kharkiv in the late 19 – early 20 century: leisure of urban residents in the conditions of modernization]. (Candidate’s thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Belokonskiy, I.P. (1906). 35-letie Kharkovskogo obshchestva rasprostraneniya v narode gramotnosti. [35th Anniversary of the Kharkov Society for the Popularization of Literacy among the People]. Kharkov [in Russian].

Belokonskiy, I.P. (1928). Dan vremeni. Vospominaniya [A Tribute to Time. Memories]. Moskva [in Russian].

Belokonskiy, I.P. (1930). V gody bespraviya [In years of powerlessness]. Moskva. Retrieved from https://www.prlib.ru/item/322657 [in Russian].

Bohachevska-Khomiak, M. (1993). Duma Ukrainy – zhinochoho rodu [Opinion of Ukraine is female]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bozhenko, A.O. (2018). Formuvannia miskoho sposobu zhyttia u druhii polovyni ХІХ – na pochatku ХХ st. (na materialakh m. Kharkova) [Formation of urban lifestyle in the second half of the XIX – early XX centuries (based on the materials of Kharkiv)]. (Candidate’s thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Chornyi, D.M. (2007). Po livyi bik Dnipra: problema modernizatsii mist Ukrainy (kinets XIX – pochatok XX st. ) [On the left side of the Dnipro: the problem of modernization of Ukrainian cities (late XIX – early XX centuries)]. Kharkiv [in Ukrainian].

Desyatova, O. (1911). Pamyati Valerii Nikolaevny Belokonskoy [In memory of Valeria Nikolaevna Belokonskaya]. In Otchet Kharkovskogo obshchestva vzaimnogo vspomozheniya trudyashikhsya zhenshchin. Za 1910 g. Kharkov, 3-6 [in Russian].

Kolomiiets, T.V. (1998). Kharkivske tovarystvo poshyrennia v narodi hramotnosti (1869-1920) [Kharkiv Society for the Popularization of Literacy among the People (1869-1920)]. Kharkiv [in Ukrainian].

Morejnis-Muratova, F.A. (1989). Morejnis-Muratova F.A. In Deyateli SSSR i revolyutsionnogo dvizheniya v Rossii. Entsiklopedicheskiy slovar Granat. Moskva, 290-304 [in Russian].

Kozeniaszewa, I. & Zur, M. (2006). Kobieta – zona, przyjacel i pomocnik. In Proceedings of the Conference: Kharkiv i Polshcha: liudy i podii. Kharkiv, 205-212 [in Polish].

Nikolaienko, O.O. (2015). Polski zhinky Naddniprianskoi Ukrainy v druhii polovyni XIX – na pochatku XX st.: hromadske i pryvatne zhyttia [Polish women of Dnieper Ukraine in the second half of the XIX – early XX centuries: public and private life]. Kharkiv: NTMT [in Ukrainian].

Orzhikh, D. (1931). V ryadah narodnoy voli. Vospominaniya [In the ranks of the People’s Will. Memoirs]. In Narodovoltsy. Moskva, 75-172 [in Russian].

Panchenko, V.I. (2011). Hromadsko-politychna ta naukova diialnist I.P. Bilokonskoho (1855-1931 rr.) [Social, political and scientific activity of I.P. Bilokonskyi]. (Candidate’s thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Panchenko, V.I. (2011). Ivan Petrovych Bilokonskyi. Biohrafiia (1855-1931 rr.) [Ivan Petrovich Bilokonsky. Biography (1855-1931)]. Siverianskyi litopys, 2, 70-80 [in Ukrainian].

Pavlova, T.H. (2014). Kharkivske Tovarystvo vzaiemodopomohy trudiashchykh zhinok (1902-1919 rr.) [Kharkiv Society for Mutual Assistance of Working Women (1902-1919)]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. “Istoriia Ukrainy. Ukrainoznavstvo: Istorychni ta filosofski nauky”, 18, 44-49 [in Ukrainian].

Smoliar, L. (1998). Mynule zarady maibutnioho. Zhinochyi rukh Naddniprianskoi Ukrainy II pol. XIX – poch. XX st. Storinky istorii [The past for the sake of the future. Women’s movement of Naddniprianska Ukraine in the second half of the 19 – early 20 centuries]. Odesa: Astro-Print [in Ukrainian].

Snytko, T.G. (1969). Russkoe narodnichestvo i polskoe obshestvennoe dvizhenie (1865-1881) [Russian Narodnichestvo and the Polish Social Movement (1865-1881)]. Moskva: Nauka [in Russian].

Staits, R. (2001). Zhenskoe osvoboditelnoe dvizhenie v Rossii. Feminizm, nigilizm i bolshevizm [The Women’s Liberation Movement in Russia. Feminism, Nihilism, and Bolshevism]. Moskva: ROSSPEN [in Russian].

Vilenskiy-Sibiryakov, V. & al. (Eds.) (1929). Deyateli revolyutsionnogo dvizheniya v Rossii: Biobibliograficheskiy slovar. Ot predshestvennikov dekabristov do padeniya tsarizma [The figures of the Revolutionary Movement in Russia: A Biobibliographical Dictionary: From the Forerunners of the Decembrists to the Fall of Czarism]. Vol. 2 (1). Moskva [in Russian].

Voloshchenko, A.K. (1974). Narysy istorii suspilnoho rukhu v Ukraini v 70 – na pochatku 80-kh rr. XIX st. [Essays on the history of the social movement in Ukraine in the 1970s – early 1980s]. Kyiv [in Ukrainian].

Voronina, M.S. (2005). Meshkanky mist Kharkivskoi hubernii: henderna dyskryminatsiia ta dynamika zmin (1861-1917) [Women in the cities of Kharkiv province: gender discrimination and dynamics of changes (1861-1917)]. (Candidate’s thesis). Kharkiv. [in Ukrainian].

Published
13.01.2024
How to Cite
Nikolaienko, O. (2024). ‘Steady Defender of Women’s Equality’ – V.M. Bilokonska in Women’s Movement of the beginning of the 20th century. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (4(44), 42-56. https://doi.org/10.33782/eminak2023.4(44).673
Section
Modern History