Historical Geography of Chornyi Lis Culture

Keywords: historical geography, historical atlas, Chornyi Lis culture, area of spreading

Abstract

The process of the archaeological study of the Chornyi Lis culture by historical geography as a research area and academic discipline is analyzed in the paper. Historical geography is quite close in the methods and results of the study with archeology. The archaeological study gives the opportunity to learn about the area of particular culture sites spreading. As of today, there is no scientific study on the creation of an impartial historical geography of the Chornyi Lis culture.

The goal of the paper is to summarize information about the geographical area of the Chornyi Lis culture. In this regard, the objective is to analyze the history of the formation of archaeological maps of the Chornyi Lis culture, to trace the representation of archaeological study in cartographic products for secondary and high school, to compare the areas of the Chornyi Lis culture sites and the Slavic homeland spreading.

The author accentuates the particular role of O. Terenozhkin and other scholars’ scientific work in the study of the forest-steppe area of the Right Bank region. After many years of study of the Chornyi Lis archeological culture, topographic and historical maps have been compiled. The scholars drew conclusions about the local variants and nature of migration of the Chornyi Lis culture tribes. In general, the territory of the settlement of the Chornyi Lis culture tribes covers large areas of the forest-steppe zone from the Zbruch River in the west to the Oril and Samara rivers in the east, and the northern and southern boundaries are adjacent to the forest and steppe zones. Recent archaeological findings confirm the northern and western boundaries of the settlement area.

The results of the study were used in compiling universal and high school historical atlases. It is noted that the first historical atlases were published outside Ukraine and did not contain information on the Chornyi Lis culture. As a result of combining the efforts of archaeologists, historians, and cartographers, we have complete information on the settlement pattern of the Early Iron Age tribes of the Chornyi Lis culture in the forest-steppe zone of Ukraine. According to many scholars, this area coincides with the probable ancestral homeland of the Slavs and is interpreted in this way by modern historical geography.

References

Antonovich, V. (1900). Popytka gruppirovki gorodishch po yikh konturam v basseine Dnepra [An attempt to group the settlements along their contours in the Dnieper basin]. Trudy Х Arkheologicheskogo s’ezda v Rige (Vol. 3, pp. 104-107). Moskva [in Russian].

Bandrivskyi, M. (2005). Problema Bilohrudivky i Chornolissia – reabilitatsiia «kultury ukrainskoho Halshtatu»? [The problem of Belogrudivka and Chornolissia is the rehabilitation of the «culture of the Ukrainian Hallstatt»?]. Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu, (8), 311-321 [in Ukrainian].

Bessonova, S.S. & Poltavets, V.I. (2015). Shliakhy spoluchennia v baseini Tiasmynu na pochatku doby zaliza [The trade roads in the Tyasmin-river basin of beginning of Iron Age]. Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy: Starozhytnosti rannioho zaliznoho viku, (2), 21-37 [in Ukrainian].

Daragan, M.N. (2010). Geoinformatsionnyi analiz transformatsiyi poselencheskikh struktur v nachale rannego zheleznogo veka v Srednem Podneprovie: sostoianiye problemy i perspektivy issledovaniya [Geoinformation analysis of the transformation of settlement structures at the beginning of the early Iron Age in the Middle Dnieper region: situation of the problem and research prospects]. Arkheologiya i Geoinformatika, 6 [in Russian].

Daragan, M.N. (2011). Nachalo rannego zheleznoho veka v Dneprovskoi Pravoberezhnoi Lesostepi [The beginning of the Early Iron Age in the Dnieper Right-Bank Forest-Steppe]. Kiev: KNT [in Russian].

Daragan, M., Kashuba, M. & Razumov, S. (2010). Geoinformatsionnyi analiz chernolesskoi fortyfikatsii (X-IX vv. do n.e., Pravoberezhe Sredneho Dnepra): poisk obiasnitelnoi modeli [Geoinformation analysis of Chornolissia fortification (X-IX centuries BC, Right Bank of the Middle Dnieper): search for an explanatory model]. Revista Arheologica. Seriya Nova. Vol. V. Nr. 2. Chisineu [in Russian].

Fidelskyi, S. (2015). Chernolesskaia kultura v X – pervoy polovine VIII v. do n.e. [Chornolis culture in the X – first half of the VIII century. BC.], (Doctor’s thesis). Chisineu [in Russian].

Grakov, B.N. (1977). Ranniy zheleznyi vek [Early Iron Age]. Moskva: Izdatelstvo MGU [in Russian].

Ilinskaia, V.A. & Terenozhkin, A.Y. (1983). Skifiya VII-IV vv. do n. e. [Scythia VII-IV centuries BCE]. Kiev: Naukova dumka [in Russian].

Isaiev, D.V. (2014). Atlas istorii Ukrainy yak suchasna forma doslidzhennia mynuloho [Atlas of the history of Ukraine as a modern form of research of the past]. Kartohrafiia, 2, 11-14 [in Ukrainian].

Kotliar, Yu.V. (2017). Istorychna heohrafiia. Spetskurs z istorii: navchalnyi posibnyk. [Historical geography. Special course in History]. Mykolaiv: ChNU imeni Petra Mohyly [in Ukrainian].

Krushelnytska, L.I.(1998). Chornoliska kultura Serednioho Prydnistrovia: (za materialamy neporotivskoi hrupy pamiatok) [Chornoliska culture of Middle Transnistria: (according to the materials of the Neporot group of monuments)]. Lviv [in Ukrainian].

Loza, Yu. (2013). «Istorychnyi atlas Ukrainy»: kontseptsiia i zdobutky [«Historical Atlas of Ukraine»: concept and achievements]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna, 59, 94-99[in Ukrainian].

Miller, M.A. (1954). Arkheologiya v SSSR [Archeology in the USSR]. Munich [in Russian].

Pasternak, Ya. (1961). Arkheolohiia Ukrainy. Pervisna, davnia ta serednia istoriia Ukrainy za arkheolohichnymy dzherelamy Archeology of Ukraine. [Primitive, ancient and middle history of Ukraine according to archeological sources]. Toronto: Vydannia NTSh [in Ukrainian].

Pasternak, Ya. (1971). Vazhlyvi problemy etnohenezy ukrainskoho narodu v svitli arkheolohichnykh doslidzhen [Important problems of ethnogenesis of the Ukrainian people in the light of archaeological research]. New York: Ukr. istorychne tovarystvo [in Ukrainian].

Pichkur, S.S. (2013). Horodyshcha na «Arkheolohichnii karti Volynskoi hubernii» V.B. Antonovycha [Settlements on the «Archaeological map of the Volyn province» V.B. Antonovych]. Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy, 11, 224-229 [in Ukrainian].

Pokrovska, Ye.F. (1952). Poselennia VII-VI st. do n. e. na Tiasmyni [Settlements of VII-VI centuries BC on the Tiasmin]. Arkheolohiia, 7, 43- 65 [in Ukrainian].

Poltavets, V.I. (2008). Z istorii doslidzhennia pamiatok peredskifskoho i skifskoho chasiv u baseini Tiasmynu [From the history of the study of monuments of pre-Scythian and Scythian times in the Tyasmin basin]. Arkheolohiia, 4, 33-44 [in Ukrainian].

Poltavets, V.I. (2007). Landshaftne seredovyshche pamiatok peredskifskoho ta skifskoho chasiv baseinu Tiasmyna [Landscape environment of pre-Scythian and Scythian monuments of the Tyasmin basin]. In Rannii zaliznyi vik y Evrazii (pp. 120-122). Kyiv-Chyhyryn [in Ukrainian].

Poltavets, V.I. (2011). Struktura poselen i demohrafichna sytuatsiia v Potiasmynni v rannomu zaliznomu vitsi [The structure of settlements and the demographic situation in Potyasminna in the early Iron Age]. Arkheolohiia, 3, 10-22 [in Ukrainian].

Romanchuk, S.P. (1998). Istorychne landshaftoznavstvo: teoretyko-metodolohichni zasady ta metodyka antropohennolandshaftnykh rekonstruktsii davnoho pryrodokorystuvannia [Historical landscape science: theoretical and methodological principles and methods of anthropogenic landscape reconstructions of ancient nature]. Kyiv: Kyivskyi universytet [in Ukrainian].

Rudenko, S. (2011) Pamiatka arkheolohii – Subotivske chornoliske horodyshche [Archaeological Site – Subotiv Chornolis Settlement]. Abstracts of Papers: «Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiya», (pp. 19-20). Kamianets-Podilskyi [in Ukrainian].

Rybakov, B.A. (1987). Yazychestvo drevnei Rusi [Paganism of Ancient Russia]. Moskva: Nauka [in Russian].

Shchodra, O. (2016). Istorychna heohrafiia Ukrainy. Vid naidavnishykh chasiv do kintsia XVIII stolittia [Historical geography of Ukraine. From ancient times to the end of the eighteenth century]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Shevchenko, F.P. (1968). Pro pryntsypy stvorennia istorychnoho atlasa Ukrainy [On the principles of creating a historical atlas of Ukraine]. Abstracts of Papers: «Tretia respublikanska naukova konferentsiia z arkhivoznavstva ta inshykh spetsialnykh istorychnykh dystsyplin», (pp. 236-251). Kiev [in Ukrainian].

Terenozhkin, A.Y. (1952). Poseleniya i horodishcha v basseine reki Tiasmina [Settlements and settlements in the Tiasmina river basin]. Kratkie soobscheniya o dokladakh i polevykh issledovaniyakh instituta istorii materealnoi kultury, 43, 80-98 [in Russian].

Terenozhkin, A.Y. (1961). Predskifskyi period na Dneprovskom Pravoberezhie [Pre-Scythian period on the Dnieper Right Bank]. Kiev: AN USSR [in Russian].

Trubchaninov, S.V. (2003). Istorychna heohrafiia Ukrainy [Historical geography of Ukraine]. Kamianets-Podilskyi: Oiium [in Ukrainian].

Published
13.01.2021
How to Cite
Vivsyana, I. (2021). Historical Geography of Chornyi Lis Culture. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (4(32), 19-28. https://doi.org/10.33782/eminak2020.4(32).460
Section
Archaelogy