Activities of Agro-Ameliorator M.O. Tiuleniev (1889-1969) at Swamp Research Stations

Keywords: swamp research stations, swamp drainage, agro-amelioration, M.O. Tiuleniev

Abstract

The paper gives the characteristic of the contribution of Ukrainian agro-ameliorator, Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Professor Mykola Oleksandrovych Tiuleniev (1889-1969) to the development of swamp research stations of Ukraine, in particular, Minsk Swamp Experimental Station, Kozarovytchi Scientific and Research Ameliorative Station, Rudnya-Radovel Swamp Amelioration Research Station, Panfyly-Yahotyn Central Swamp Base of the Research Institute of Agricultural Amelioration of Ukraine. The scientist rose from a simple agrochemist to the director of Rudnya-Radovel Swamp Amelioration Research Station and the head and organizer of scientific research at Panfyly-Yahotyn Central Swamp Base.

In particular, M.O. Tiuleniev was directly involved in the establishing of Kozarovytchi Scientific and Research Ameliorative Station (1922), which was considered the main research institution in the state engaged in identifying and developing of basic technical methods and improving the methods of amelioration and cultivation of meadows. M.O. Tiuleniev, together with colleagues, developed the Charter of the station, became a member of its Council. For almost 10 years (1923-1932) M.O. Tiuleniev performed the duties of the director of Rudnya-Radovel Swamp Amelioration Research Station and made it a promising research institution specialized in the study and the processes of swamp soils drainage.

M.O. Tiuleniev is the author of over 200 research papers on agro-amelioration. The scientist is rightly called a recognized classic of land research and amelioration of the Soviet period. Moreover, since the mid-1960s, the cultivation of swamps as a study of swamp natural characteristics and transformation of low-productive areas into highly productive fields was comprehensively developing in the professional scientific environment. The achievements of Ukrainian scientists to study the nature of swamps and peatlands, properties of peat, swamp soils, progress in drainage and hydraulic amelioration and agrotechnical measures of agriculture declared the institutional framework of a new component of agro-ameliorative research, that is the cultivation of swamps, combining the knowledge in swamp study, soil study, amelioration and agrotechnology of agricultural crops. An extraordinary role in this belongs to the Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Professor M. O. Tiuleniev, whose scientific findings were actively used in the Ukrainian SSR during the swamp drainage period.

The author used historical and genetic, historical and chronological, problematic, historical and comparative, personological and biographical methods. In addition, the methods of systematization and source study criticism were used.

References

Bachkala, O.V. (2006). Diialnist profesora M.O. Tiulenieva v rozvytku silskohospodarskoi osushuvalnoi melioratsii na torfovo-bolotnykh gruntakh [M.O. Tiuleniev's activities on development of agricultural drainage reclamation on peat-swamp soils]. Istoriia nauky i biohrafistyka: elektronne naukove fakhove vydannia, 1. [in Ukrainian].

Dzhovani, D.A. (1919). Puti razvitiia i sostoianie opytno-issledovatelskogo dela po lugovodstvu i kulture bolot na Ukraine [Ways of development and state of experimental-researching work on meadow farming and swamp culture in Ukraine]. Trudy 1-go soveshchaniia lugovodov-opytnikov 23-go fevralia – 1-go marta 1928 goda pri Gosudarstvennom Lugovom institute. Doklady – protokoly – postanovleniia (p. 3). Moskva [in Russian].

Dovhoruk, Yu.O. (2018). Yahotynskyi period zhyttia ta roboty vydatnoho vchenoho vitchyznianoi ahrarnoi nauky profesora M.O. Tiulenieva [Yagotin period of life and activity of outstanding scientist of domestic agrarian science Professor M.O. Tiuleniev]. Yahotynski visti, 26 lystopada, 93, 11276, p. 5. [in Ukrainian].

Dokturovskii, V.L. (1913). Opytnoe khoziaistvo na bolotakh Volynskoi gub. [Experimental farm on the Volyn province swamps]. Bolotovedenie: vestnik kultury i izucheniia bolot i lugovodstva, 4, 365-374 [in Russian].

Okopov, Ye. (1922). Tsentralna Dosvidno-Melioratsiina Luchna Stantsiia [Central Experimental-Reclamation Meadow Station]. Vistnyk silskohospodarskoi nauky, 1, 1 [in Ukrainian].

Palianychko, S.O. (1930). Tekhnichni vlastyvosti konopel [Techical properties of cannabis]. In Perspektyvy rozvytku kultury konopel na boloti. Kyiv, 22-29 [in Ukrainian].

Tiulenev, N.A. (1958). Itogi i sovremennoe sostoianie voprosa o selskokhoziaistvennom ispolzovanii osushennykh torfianykh pochv [Results and modern state of question of agricultural use of the drained peat soils]. Biulleten nauchno-tekhnicheskoi informatsii, 4, 24-31 [in Russian].

Tiulenev, N. (1926). Istoriia vozniknoveniia zadachi programma i pervye dostizheniia Rudnia-Radovelskoi bolotnoi opytnoi stantsii 1923-1926 gg. [History of origin, tasks, program and first achievements of Rudnia-Radovel Swamp Experimental Station 1923-1926]. Korosten, pp. 7-66 [in Russian].

Tiuleniev, M.O. (1930). Poperedni dani pro kulturu konopel [Previous data of cannabis culture]. In Perspektyvy rozvytku kultury konopel na boloti. Kyiv, pp. 6-19 [in Ukrainian].

Tiuleniev, M. (1928). Pro poperedni kultury pry polipshenni bolota [About previous cultures in swamp improvement]. Melioratyvni pytannia, 1, 7-11 [in Ukrainian].

Tiuleniev, M.O. (1936). Zvedennia rezultativ roboty bolotnykh opornykh punktiv USRR [Summary of work rezults of swamp base points of USSR]. Pratsi Ukraimskoho naukovo-doslidnoho instytutu hidrotekhniky ta melioratsii. Kyiv; Poltava [in Ukrainian].

Tiuleniev, M.O. (1930). Korinne polipshennia bolot Polissia v zviazku z pidvyshchenniam vrozhainosti [Radical improvement of Polissia swamps due to increase yields]. Pivnichna kraieva melioratyvna orhanizatsiia NKZS URSR (p. 6-52). Kyiv [in Ukrainian].

Shtakal, M.I., Virovka, V.M., Tkachov, O.I. & Shtakal, V.M. (2005). Do 100-richchia osushennia i osvoiennia zaplavnykh zemel Lisostepu [To 100th anniversary of drainage and development of floodplain lands of the Forest-Steppe]. Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN», 2, 174-180 [in Ukrainian].

Verhunov, V.A. (Ed.) (2019). Chlen-korespondent AN URSR Tiuleniev Mykola Oleksandrovych (1889-1969): biobibliohrafichnyi pokazhchyk naukovykh prats za 1911-1964 roky. Do 130-richchia vid dnia narodzhennia [Corresponding Member of AS of USSR Tiuleniev Mykola Oleksandrovych (1889-1969): biobibliographical index of scientific papers for 1911-1964. To 130th anniversary from birthday]. Kyiv: «TsP» Komprynt» [in Ukrainian].

Verhunov, V.A. (Ed.) (2004). Chlen-korespondent AN URSR Tiulenev Mykola Oleksandrovych (1889-1969): biobibliohrafichnyi pokazhchyk naukovykh prats za 1911-1964 roky. Do 75-richchia Instytututu hidrotekhniky i melioratsii UAAN. [Corresponding Member of AS of USSR Tiuleniev Mykola Oleksandrovych (1889-1969): biobibliographical index scientific papers for 1911-1964. To 75th of Institute of Hydraulic Engineering and Reclamation of UAAS]. Kyiv [in Ukrainian].

Verhunov, V.A. (2019). Kultury bolit u naukovo-osvitnomu dorobku M.O. Tiulenieva [Swamp culture in scientific-educational heritage of M.O. Tiuleniev]. Visnyk ahrarnoi nauky, 6 (795), 82-87 [in Ukrainian].

Verhunov, V.A. (2019). Chlen-korespondent AN URSR M.O. Tiuleniev (1889-1969) – vchenyi, pedahoh ta fundator silskohospodarskoi melioratyvnoi doslidnoi spravy v Ukraini (do 130-richchia vid dnia narodzhennia) [Corresponding Member of AS of USSR M.O. Tiuleniev (1889-1969) – scientist, teacher and founder of agricultural experimental work in Ukraine (to 130th anniversary from birthday]. Rivne [in Ukrainian].

Veselska, N.M. (2011). Rudnia-Radovelska bolotna doslidna stantsiia: Istorychnyi narys [Rudnia-Radovel Swamp Experimental Station: Historical essay]. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

Published
26.06.2020
How to Cite
Shulha, N. (2020). Activities of Agro-Ameliorator M.O. Tiuleniev (1889-1969) at Swamp Research Stations. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (2(30), 77-86. https://doi.org/10.33782/eminak2020.2(30).408
Section
History of Ukraine