Розвиток зоотехнічної науки в Україні через призму особистості

  • Irina Borodai Национальная научная сельскохозяйственная библиотека НААН

Abstract

Висвітлено основні віхи життєвого і творчого шляху доктора сільськогосподарських наук І.В. Гузєва. З’ясовано основні чинники становлення його пріоритетних наукових пошуків. Здійснено аналіз і систематизацію творчої спадщини, обґрунтовано значення окремих наукових підходів для опрацювання концепції становлення галузі спеціалізованого м’ясного скотарства, науково обґрунтованої методології збереження біорізноманіття генетичних ресурсів в Україні, розвитку теорії онтогенезу у тваринництві. Узагальнено здобутки вченого з організації дослідної справи у тваринництві. Показано, що важливим напрямом наукової діяльності І.В. Гузєва є популяризація та репрезентація галузевих досягнень.

References

Бородай І.С. Гузєв Ігор Вікторович // Історія Інституту розведення і генетики тварин у подіях, фактах, біографіях учених / НААН, ІРГТ; наук. ред. К.В. Копилова. Бориспіль: Люксар. 2012. С. 137-140.

Буркат В.П., Бородай І.С. Нариси з історії інституту: монографія. Київ: Аграрна наука, 2008. 556 с.

Гузєв Ігор Вікторович (1963-2014): біобібл. покажч. наук. пр. / уклад.: В.І. Фасоля, О.І. Мохначова, Л.І. Остаповець; НААН, ІРГТ ім. М.В. Зубця, ННСГБ. Київ, 2015. 124 с. (Біобібліографія вчених-аграріїв України, кн. 58).

Гузєв І.В. Збереження генофонду, як невід’ємний елемент управління генетичними ресурсами тварин // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво»: наук. журн. Суми, 2013. Вип. 7 (23). С. 34-38.

Гузєв І.В. Результати аналізу міжнародно визнаних категорій ризику щодо виходу з меж нормального популяційного існування, у яких перебувають генетичні ресурси молочного і молочно-м’ясного скотарства України // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво»: наук. журн. Суми, 2013. Вип. 7 (23). С. 28-33.

Гузєв І.В. Результати ідентифікації статусів ризику щодо перспектив виживання існуючих в Україні молочних і молочно-м’ясних порід великої рогатої худоби // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, ІРГТ. Київ, 2012. Вип. 46. С. 73-76.

Гузєв І.В. Сучасний стан породного генофонду спеціалізованого м’ясного скотарства України // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, ІРГТ. Київ, 2012. Вип. 46. С. 42-46.

Полупан Ю.П. Гузєв Ігор Вікторович // Вчені тваринники / УААН. Київ: Аграр. наука, 2004. Кн. 9. С. 55-57. (Серія «Українські вчені-аграрії ХХ століття»).

Стратегічні напрями роботи щодо збереження генофонду сільськогосподарських тварин в Україні / І.В. Гузєв, О.Д. Бірюкова, Л.В. Вишневський [та ін.] // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, ІРГТ. Київ: Аграрна наука, 2013. Вип. 47. С. 13-23.

Стратегія розвитку м’ясного скотарства в Україні у контексті національної продовольчої безпеки / М.В. Зубець, В.П. Буркат, І.В. Гузєв [та ін.]; за наук. ред. М.В. Зубця, І.В. Гузєва. Київ: Аграр. наука, 2005. 176 с.

Published
05.04.2018
How to Cite
Borodai, I. (2018). Розвиток зоотехнічної науки в Україні через призму особистості. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/373
Section
History of Science and Technology