Тенденції розвитку вермикультури – одного з основних напрямів органічного землеробства в Україні

  • Volodymyr Orekhivskyi Национальная научная сельскохозяйственная библиотека НААН

Abstract

Встановлено, що українськими вченими науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів розширено наукові основи вирощування та використання дощових черв’яків і визначено значення застосування вермикомпосту (біогумусу), як одного з найважливіших чинників ґрунтоутворення в органічному землеробстві. З’ясовано, що вермикультивування є перспективним напрямом органічного землеробства, що дозволяє формувати та розвивати екологічні основи сільськогосподарського виробництва за допомогою раціонального використання природних можливостей, базується на значній активізації діяльності живих організмів та управлінні цією діяльністю. Визначено, що застосування в якості органічного добрива продукту перероблення відходів виробництва за допомогою вермикультури істотно зменшує витрати на збагачення поживними речовинами ґрунту, збільшує отримання екологічно безпечної продукції та створює умови для утилізації значних обсягів органічних відходів.

References

Аристотель. О частях животных. Пер. с греч. В.П. Карпова. Москва: Биомедгиз, 1937. 219 с.

Бородіна К.І., Руденко С.О. Деякі аспекти ролі дощових червів (Lumbricus terestris) у ґрунтоутворенні. Донецьк: ДонНТУ. 2005. 25 с.

Городний Н.М., Мельник И.А., Повхан М.Ф. Биоконверсия органических отходов в биодинамическом хозяйстве. Киев: Урожай, 1990. 256 с.

Дарвин Ч. Образование почвенного слоя деятельностью дождевых червей и наблюдение над образом жизни последних. Москва, 1982. 132 с.

Докучаев В.В. Русский чернозем. Санкт-Петербург: типография Деклерона и Евдокимова, 1883. 376 с.

Жуков О.В., Пилипенко О.Ф., Кірієнко С.М. Основи ґрунтової зоології та біоіндикації. Дніпропетровськ: ДНУ. 2002. Ч. 1. 92 с.

Лінник М.К., Симчук М.М. Технології і технічні засоби виробництва та використання органічних добрив. Глеваха, 2012. 248 с.

Ломоносов М.В. Избранные философские сочинения. Москва, 1950. 712 с.

Мартич Р.В. Концепція живого у філософії Платона і Аристотеля: світоглядно-освітологічний аспект. Філософія неперервної професійної освіти. 2015. № 3 (44). С. 56-61.

Мельник І.П., Колісник Н.М., Шувар І.А. Дощові черв’яки: наукові аспекти вирощування і практичне застосування. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. 444 с.

Перель Т.С. Распространение и закономерности распределения дождевых червей. Москва: Наука, 1979. 70 с.

Повхан М.Ф., Мельник И.А., Андриенко В.А. Вермикультура: производство и использование. Киев: УкрНИИИТЭИ, 1994. 128 с.

Чанишева А.Н. Философия Древнего мира: учебник. Москва: Высшая школа, 1999. 703 с.

Шувар І.А., Сендецький В.М., Бунчак О.М. Виробництво та використання органічних добрив. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. 596 с.

Published
05.04.2018
How to Cite
Orekhivskyi, V. (2018). Тенденції розвитку вермикультури – одного з основних напрямів органічного землеробства в Україні. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/372
Section
History of Science and Technology