Підкорювач Шпіцбергену астроном О.С. Васильєв(1868-1947)

  • Iryna Hrushytska Одесский национальный политехнический университет

Abstract

У статті на основі архівних документів висвітлено основні етапи життя та наукової діяльності випускника Новоросійського університету астронома О.С. Васильєва. Наводяться маловідомі факти з біографії вченого. Відзначено, що роботи О.С. Васильєва сприяли розвитку астрометрії у Російській імперії та СРСР. Найбільш вагомі результати у науковій діяльності вченого були досягнуті у дореволюційний період, коли О.С. Васильєв став учасником міжнародної російсько-шведської градусної експедиції на Шпіцберген (1899-1901).

References

А.С. Васильев [Некролог] // Известия Главной астрономической обсерватории в Пулкове. 1948. Т. 17. № 141. С. 4-5.

Астроном А.С. Васильев и его труд: «Русская карта Шпицбергена и ея основания» // Державний архів Одеської області (ДАОО). Ф.45. Оп.4. Спр.2884. 5 арк.

Беляев Д.П. Наука в интересах геополитики: российско-шведская экспедиция на архіпелаг Шпицберген // Вестник Мурманского государственного технического университета. 2013. Т. 16. № 2. С. 267-270.

Васильев А.С. На Шпицберген и по Шпицбергену во время градусного измерения. Наблюдения, путешествия и заметки автора // Записки Новороссийского общества естествоиспытателей. 1914. Т. 39. С. 744-886.

Васильев А.С. Нивелирное соединение уровней моря и лиманов Куяльницкого и Хаджибейского. Исполнено под наблюдением профессора А.К. Кононовича // Труды комиссии по исследованию лиманов. Одесса, 1894. С. 251-265.

Волянская М.Ю. Видные астрономы – ученики А.К. Кононовича // Страницы истории астрономии в Одессе. Ч. 2. Одеса, 1995. С. 14-21.

Дело студента Васильева Алексея Семёновича // ДАОО. Ф.45. Оп.4. Спр.2024. 38 арк.

Дрбал А. Відомий російський і чеський астроном Йозеф Сикора (1870-1944) // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва: Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. 2012. Вип. II (24). С. 20-26.

Ефимов П.И. Русские геодезисты на Шпицбергене. Москва: Геодезиздат, 1958. 84 с.

Зингер Е.М. Подвиг геодезистов в Арктике К столетию Шпицбергенского градусного измерения // Энергия. 2000. № 5. URL: http://worldgeodesist.narod.ru/state/podvig.htm

Корпун Я.Ю., Цесевич В.П. Александр Константинович Кононович, выдающийся украинский астрофизик; его предшественники и ученики // Историко-астрономические исследования. 1956. Вып. 2. С. 289-352.

Материалы о занятиях по астрономии А. Васильева 1897 г. // ДАОО. Ф.45. Оп.4. Спр.4219. 15 арк.

Остащенко-Кудрявцев Б.П. Пулково в 1897 г. // Историко-астрономические исследования. 1956. Вып. 2. С. 375-400.

Published
05.04.2018
How to Cite
Hrushytska, I. (2018). Підкорювач Шпіцбергену астроном О.С. Васильєв(1868-1947). Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/371
Section
History of Science and Technology