Науково-педагогічна діяльність професора К.Г. Воблого у Київському комерційному інституті

  • Vitaliy Nichkaluk Национальная академия аграрных наук Украины

Abstract

За допомогою методів історико-наукового, джерелознавчого й архівного аналізу висвітлено науково-педагогічну діяльність видатного вченого-економіста, професора К.Г. Воблого у Київському комерційному інституті (нині – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). Визначено роль К.Г. Воблого у розвитку комерційної й економічної освіти в Україні на початку ХХ ст.

References

Вернигора Л. К.Г. Воблий – видатний український вчений-економіст (до 130-ї річниці від Дня народження). Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. Вип. 86-87. Київ, 2006. С. 60-62.

Державний архів м. Києва (далі – ДАК). Ф.16. Оп.465. Спр.4777. 79 арк.

ДАК. Ф.229. Оп.1. Спр.19. 79 арк.

ДАК. Ф.229. Оп.1. Спр.1. 75 арк.

ДАК. Ф.153. Оп.8. Спр.315. 68 арк.

ДАК. Ф.229. Оп.1. Спр.3. 76 арк.

Известия Киевского коммерческого института, состоящего в ведении Министерства промышленности и торговли. Киев: Тип. И.И. Чоколова, 1909. Кн. 1. 211 с.

Романюк Н.Й. Наукова школа Костянтина Воблого. Історія науки і біографістика: електрон. наук. фах. вид. 2016. № 1. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2016-1/14.pdf

Шевченко М.В. Життя та діяльність академіка К.Г. Воблого (історіографія питання). Гуманітарний виклик. 2013. № 3. С. 109-115.

Published
05.04.2018
How to Cite
Nichkaluk, V. (2018). Науково-педагогічна діяльність професора К.Г. Воблого у Київському комерційному інституті. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/370
Section
History of Science and Technology