Роль професорсько-викладацького колективу та студентів Греко-католицької богословської академії у м. Львові в організації її музею

  • Iryna Khorkava Национальный университет «Острожская академия»

Abstract

У статті розглянуто обставини та мету організації музею Греко-католицької богословської академії, проаналізовано основні віхи його становлення та участь у цьому процесі викладачів і вихованців навчального закладу. Наголошено на ролі Й. Сліпого у його створенні.

References

Гаврилюк О.Н. Підтримка Митрополитом Андреєм Шептицьким пам’яткоохоронної діяльності на західноукраїнських землях у 1920-1930-х роках. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/historyarchive/35/2.pdf

Гнот С.І. Культура доброчинності як вияв гуманізму: греко-католицька церква в Другій Речі Посполитій // Наука. Релігія. Суспільство. 2011. № 2. С. 48-53.

Греко-католицька Богословська Академія у Львові в другому трьохліттю свого існування (1931-1934). Львів, 1935. 171 с.

Дашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури. Львів, 2007. С. 627-628.

Звіт про діяльність краєзнавчого гуртка за 1936/1938 рр. // Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАУ, м. Львів). Ф.451. Оп.1. Спр.126. Арк.2, 16.

Коваль І., Пахолок Р. Студентська науково-дослідницька робота в системі чоловічої богословської освіти Галичини (1929-1939 роки) // Обрії. 2013. № 1 (36). С. 21-24.

Лаба В. Митрополит Кир Йосиф, гідний приємник великого митрополита Кир Андрея на галицькому митрополичому престолі // Богословія. 1972. Т. ХХХVІ. Кн. 1-4. С. 5-12.

Ленцик В. Визначні постаті Української Церкви: Митрополит Андрей Шептицький і Патріарх Йосиф Сліпий. Львів: Свічадо, 2010. 608 с.

Лист ректорату Греко-католицької богословської академії у Львові Шептицькому А. з подякою за подаровані для бібліотеки і музею академії книжки і картини, зокрема полотна Новаківського // ЦДІАУ, м. Львів. Ф.408. Оп.1. Спр.280. Арк.1.

Листування ректора Сліпого Й. з священиками з прізвищами на букви «А» - «В» // ЦДІАУ, м. Львів. Ф.451. Оп.2. Спр.122. Арк.2, 14, 162, 240, 276.

Назарко І. Київські і Галицькі митрополити: біографічні нариси (1590-1960). Рим: ОО. Василіани, 1962. 271 с.

Пахолок Р.І. Реформа богословської освіти в Галичині (1929-1944 рр.) URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/ 123456789/2409/1/Pakholok_R_I.pdf

Промова ректора Сліпого Й. під час відкриття навчального року 9 жовтня 1938 р. // ЦДІАУ, м. Львів. Ф.451. Оп.1. Спр.66. Арк.5.

Сидор О. Патріарх Й. Сліпий: музейницький аспект культурно-мистецької діяльності // Галицька митрополія 1303-1807-2007: Статті і матеріали / Ред. кол.: З. Білик, В. Гасюк, Я. Дашкевич, М. Кашуба, Я. Моравська, М. Омельчук, І. Орлевич, І. Паславський, О. Сидор. Львів: Вид-во Львівського музею історії релігії «Логос», 2008. С. 125-135.

Солецький А. Спогади про патріарха // Пізнай правду. 2004. № 2 (65). С. 12-13.

Хроніка академії (1931 – 5.03.1933 рр.) // ЦДІАУ, м. Львів. Ф.451. Оп.1. Спр.13. Арк.47.

Цибко А. Музей сакрального мистецтва Львівської Духовної Семінарії // Пізнай правду. 2005. № 4 (72). С. 11-13.

Published
05.04.2018
How to Cite
Khorkava, I. (2018). Роль професорсько-викладацького колективу та студентів Греко-католицької богословської академії у м. Львові в організації її музею. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/367
Section
Museology and Monument studies