Сволоки у контексті дослідження традиційного народного житла кінця ХІХ – початку ХХ століття Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

  • Nikolay Shkira Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав»
  • Nataliya Shkira Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав»
  • Liudmila Shkira Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав»

Abstract

У статті досліджуються раритетні музейні предмети із фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», сволоки, що підтримують стелю у народному житлі ХІХ – початку ХХ століття і є творами народного мистецтва.

References

Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. Москва, 1978.

Вечерський В.В. Теоретичні дослідження архітектури Гетьманщини // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. Київ-Глухів, 2017. Вип. 10. С. 7-10.

Данилюк А.Г. Українська хата. Київ: Наукова думка, 1991.

Дмитренко М. та інші. Українські символи. Київ: «Народознавство», 1994.

Дунайна І., Остронос Г. Козацькі сволоки з колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» // Матеріали науково-практичної конференції «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття» Ніжин «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. С. 50-53.

Записано Шкірою Л.М. 20.05.2017 р. від жительки м. Переяслава-Хмельницького Чередніченко Лідії Сергіївни, 1947 р.н. (дівоче прізвище Кузьменко).

Найден О.С. Орнамент українського народного розпису: витоки, традиція, еволюція. Київ, 1989.

Овчарова О.В., Яушева-Омельянчик Р.М., Сургай Л.С. Словник-довідник музейного працівника. Київ: Кий, 2013.

Перепелиця А.І. Курінь гетьманської варти в резиденції Б. Хмельницького у Чигирині (1648-1678 рр.) // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. Київ-Глухів, 2017. Вип. 10. С. 101-104.

Рибаков Б.А. Язычество древних славян. Москва: Наука, 1982.

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА», № 59 (1) (управа)

Фонди НІЄЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА»-36-А (1) (бондаря)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА», № 16 (1) (бідняка)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА», № 52 (1) (мірошника)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА»- 64, (1) (хлібороба)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА», № 29 (1) (промисловця)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА», № 37 (безземельника)

Фонди НІЄЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА»-63-(1, 2, 3, 4, 5, 6) (пасічника)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА», № 23 (1, 2, 3) (гончара)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «Пам’ятки архітектури» («ПА»), № 14 (1). (олійника)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА», № 27 (1) (гребінника)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА», № 31 (1) (чинбаря)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА», № 53 (столяра)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА» № 66, (вдова)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА» 19, (шинок)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА», № 28 (3) (церковна сторожка)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА» № 22, Поліська хата з с. Вабля Бородянського району Київської області кінця ХІХ ст.

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА» № 21, (середняк)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА» № 20, (ткача)

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА» 51, № 34 (1), священник

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА» 51, № 34, Хата з с. Гайшин Переяслав-Хмельницького району Київської області другої пол. XIX ст.

Фонди НІЕЗ «Переяслав», інвентарна група «ПА» № 61, Корчма другої пол. ХІХ ст.

Published
05.04.2018
How to Cite
Shkira, N., Shkira, N., & Shkira, L. (2018). Сволоки у контексті дослідження традиційного народного житла кінця ХІХ – початку ХХ століття Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/366
Section
Museology and Monument studies