Деякі аспекти мистецтвознавчих студій писанкарства науковцями другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

  • Viktor Tkachenko Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав»

Abstract

У статті автор аналізує низку монографій і статей в яких висвітлюються мистецтвознавчі аспекти дослідження писанки та писанкарства у цілому. У досліджуваному періоді виділяється радянська та пострадянська історіографія мистецтвознавчих студій писанкарства, як виду декоративно-ужиткового мистецтва. Серед авторів можна виділити роботи Б. Бутника-Сіверського, Е. Біняшівського, Р. Чугай, О. Соломченка, О. Ляшенка, М. Селівачова.

References

Бойчук Б. Народне декоративне мистецтво Покуття ХІХ-ХХ століття (Історія. Типологія. Художні особливості): автореф. дис… к. мист. Львів, 2000. 18 с.

Бутник-Сіверський Б. Українське радянське народне мистецтво. Київ, 1966. 228 с.

Вах І. Писанкарство Галицької Гуцульщини // Вісник ХДАДМ. Образотворче мистецтво. 2010. № 4. С. 76-82.

Деревянко Ю., Ніколаєнко Н. Використання традицій писанкарства у сучасному мистецтві // «Велес»: зб. ст. за мат. Міжн. наук.-практ. конф.: «Наука як рушійна сила». Київ, 2015. С. 147-148.

Дубріва А. Абстрактна знаковість у геометричній орнаментиці української писанки // Мистецтвознавство. Віс-ник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. № 3. С. 80-84.

Іваненко С. Українське народне мистецтво в наукових працях представників харківської школи мистецтвознавства першої третини ХХ століття // Вісник ХДАДМ. Теорія та історія мистецтва. 2014. № 7. С. 63-66.

Ковальова О. Антропоморфні мотиви української народної орнаментики: Київ: Київський університет імені Б. Грінченка, 2015. 156 с.

Лащук Ю. Народне мистецтво українського Полісся. Львів: «Каменяр», 1992. 145 с.

Лоліна Н. Традиційна українська писанка: генеза та особливості геометричного орнаменту // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»: зб. наук. праць. Вип. 33. Ки-їв, 2015. С. 75-83.

Ляшенко А.Г. Украинские писанки: дис… к. искусств.: 07.00.12 – Искусствоведенье. Москва, 1992.

Народне мистецтво України. Київ: «Мистецтво», 1967. 45 с.

Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. Київ: Наукова думка, 1979.152 с.

Published
05.04.2018
How to Cite
Tkachenko, V. (2018). Деякі аспекти мистецтвознавчих студій писанкарства науковцями другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/362
Section
Historiography, Source Study and Special Historical Disciplines