Промисловість Миколаївщини у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр.

  • Oleksandr Usykov Mykolayiv National University named after V. Sukhomlinsky

Abstract

Автор поставив за мету дослідити промисловість Миколаївщини у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. Встановлено, що за восьму п’ятирічку випуск продукції промисловості Миколаївщини збільшився у 1,6 рази, продуктивність праці зросла у 1,4 рази. У результаті на початку 1970-х рр. на Миколаївщині діяло близько 1050 підприємств, питома вага важкої промисловості у загальному обсязі виробництва склала 60%.

Однак адміністративно-командна система управління з її суворою централізацією та опікою не могла не призвести до застою й у промисловості Миколаївщини. На підприємствах області знижувалась фондовіддача, зростала собівартість продукції, знижувалась її якість. Кількість підприємств, що постійно не виконували державних планів виробництва продукції, збільшувалась. Загострювалась системна криза радянської промисловості. Не бажаючи поступатися своїми правами, міністерства ігнорували положення про державне виробниче підприємство і поступово поверталися до жорсткого директивного планування. Продуктивність праці, собівартість продукції, а згодом й інші показники знову стали директивними.

References

Бабич В.В. Город Святого Николая и его авианосцы. Изд. 6-е, перераб. и доп. Николаев: Атол, 2012. 671 с.

Богомолов Н.Ф. Вознесенск: историко-краеведческий очерк с древнейших времён до наших дней. Николаев, 2009. 170 с.

Бугаенко Б.А., Галь А.Ф., Костенко Н.М. Николаевский кораблестроительный. Очерк истории института-университета. Николаев: УГМТУ, 1995. 241 с.

Войтенко В. На три держави півень тут співав… місто Первомайськ та Первомайський район Миколаївської області. Первомайськ, 2007. 185 с.

Ганькевич А.Б. Безсмертя славних традицій // Комуніст України. 1969. № 12. С. 47-48.

Горбуров Е.Г., Горбуров К.Е. Владимир Андрианов – великий корабел. Николаев: Изд-во Шамрай П.Н., 2012. 163 с.

Держархів Миколаївської області (далі – ДАМО). Ф.Р-577. Оп.10. Спр.591. 283 арк.

ДАМО. Ф.Р-578. Оп.14. Спр.77 Арк.86.

ДАМО. Ф.Р-578. Оп.14. Спр.77. 219 арк.

ДАМО. Ф.Р-2088. Оп.4. Спр.62. 193 арк.

ДАМО. Ф.Р-4706. Оп.3. Спр.371. 264 арк.

ДАМО. Ф.Р-577. Оп.10. Спр.630. 252 арк.

ДАМО. Ф.Р-577. Оп.10. Спр.785. 212 арк.

ДАМО. Ф.Р-5884. Оп.1. Спр.109. 219 арк.

ДАМО. Ф.П-7. Оп.5. Спр.944. 279 арк.

ДАМО. Ф.Р-992. Оп.12. Спр.1491. 212 арк.

Донской Д. Энергодар на Южном Буге. Киев: Будівельник, 1979. 111 с.

Завод «Экватор». Страницы истории / В.Х. Ромашкан и др. Николаев: Атолл, 2003. 222 с.

История советского рабочего класса. В 6-ти томах. Т. 5. Рабочий класс СССР на новом этапе развития социалистического общества 1961-1970 гг. / В.Е. Полетаев, И.Л. Корнаковский, В.С. Лельчук и др. Москва: Наука, 1988. 432 с.

Історія рідного краю : Миколаївщина / М.М. Шитюк (кер. авт. кол.), О.О. Баковецька, Н.М. Буглай та ін. Миколаїв: Іліон, 2015. 628 с.

Коваленко В. ЕОМ допомагає в управлінні // Південна правда. 1982. 12 серпня. С. 3.

Максанчук Ф.П. Режим экономии – важное условие повышения эффективности общественного производства // Труды Николаевского кораблестроительного института. 1972. Вып. 54. С. 17-22.

Наші досягнення: Миколаївщина в 11-й п’ятирічці. Цифри і факти // Південна правда. 1985. 22 листопада. С. 3.

НПО «Машпроект» 40 лет: Крат. история предприятия / О.Г. Жирицкий и др.; Под ред. В.И. Романова. Николаев, 1994. 191 с.

Павленко Ю.О. Миколаївщина в другій половині 60-х – на початку 90-х років ХХ ст.: дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Миколаїв, 2017. 255 с.

Сикваров А.Н. Рождённый флотом. Николаев, 2009. 438 с.

Соболь П.І. Нариси історії Миколаївщини ХХ століття. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. 155 с.

Тригуб О. Історія будівництва Південно-Української АЕС та м. Южноукраїнська // Атомна промисловість: точка зору молодих науковців: Науково-практична конфереція. Миколаїв, 2000. С. 4-5.

Туркоман Т. Пять лет из двадцати пяти. Николаев: Б.и., 2013. 63 с.

Шкварець В.П., Мельник М.Ф. Миколаївщина: погляд крізь століття. Нарис історії. Миколаїв, 1994. 386 с.

Published
05.04.2018
How to Cite
Usykov, O. (2018). Промисловість Миколаївщини у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/336
Section
History of Ukraine