Образ представника науково-педагогічної інтелігенції в українських радянських періодичних виданнях періоду Другої світової війни

  • Maria Bystra Vasyl’ Stus Donetsk National University

Abstract

У статті, на основі комплексного аналізу матеріалів центральних і регіональних газет Радянської України періоду Другої світової війни, зроблено спробу відтворити образ представника науково-педагогічної інтелігенції, який популяризувався у радянському суспільстві. Робиться висновок про те, що матеріали періодичної преси відкривають широкі можливості для реконструкції уявлень владних структур про героя й антигероя «наукового фронту». Створений пресою образ радянського вченого був ідеалізованим та експлуатувався тоталітарною системою у пропагандистських цілях.

References

Бистра М.О. Науково-педагогічна інтелігенція радянської України напередодні Другої світової війни: соціально демографічний аналіз // Нові сторінки історії Донбасу. Кн. 26. Вінниця: ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. С. 87-102.

Бистра М.О. Образ радянського вчителя у періодичних виданнях України кінця 1930-х рр. на прикладі газети «Більшовицька правда» // Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич: Посвіт, 2017. Вип. 5. С. 138-144.

Більшовицька правда. 1937. 30 липня. №173 (1509).

Більшовицька правда. 1937. 3 листопада. № 253 (1589).

Більшовицька правда. 1938. 13 березня. № 59 (1696).

Більшовицька правда. 1938. 20 травня. № 113 (1750).

Більшовицька правда. 1939. 3 січня. № 2 (1939).

Більшовицька правда. 1939. 15 січня. № 12 (1949).

Більшовицька правда. 1939. 17 січня. № 14 (1951).

Більшовицька правда. 1939. 17 лютого. № 39 (1976).

Більшовицька правда. 1939. 27 лютого. № 47 (1984).

Більшовицька правда. 1939. 28 лютого. № 48 (1985).

Більшовицька правда. 1941. 17 січня. № 14 (2554).

Більшовицька правда. 1941. 30 березня. № 75 (2615).

Більшовицька правда. 1941. 1 квітня. № 76 (2616).

Більшовицька правда. 1941. 30 травня. № 125 (2665).

Вільна Україна. 1944. 25 серпня. № 42 (577).

Вільна Україна. 1944. 24 вересня. № 64 (599).

Вільна Україна. 1944. 6 жовтня. № 72 (607).

Вільна Україна. 1944. 13 жовтня. № 77 (612).

Вільна Україна. 1944. 14 жовтня. № 78 (613).

Вільна Україна. 1944. 21 жовтня. № 83 (618).

Вільна Україна. 1944. 4 листопада. № 93 (627).

Вільна Україна. 1944. 2 грудня. № 112 (647).

Вільна Україна. 1944. 27 грудня. № 130 (665).

Вінницька правда. 1944. 16 травня. № 35.

Вінницька правда. 1944. 24 червня. № 58.

Вінницька правда. 1944. 8 грудня. № 169 (2872).

Вінницька правда. 1944. 16 грудня. № 175 (2878).

Вінницька правда. 1944. 17 грудня. № 176 (2879).

Вінницька правда. 1944. 28 грудня. № 184 (2887).

Вінницька правда. 1945. 9 січня. № 6 (2895).

Вінницька правда. 1945. 17 лютого. № 33 (2922).

Вінницька правда. 1945. 8 березня. № 47 (2936).

Вінницька правда. 1945. 7 квітня. № 68 (2957).

Вінницька правда. 1945. 18 квітня. № 76 (2965).

Вінницька правда. 1945. 28 квітня. № 83 (2972).

Вінницька правда. 1945. 19 червня. № 120 (3009).

Вінницька правда. 1945. 20 липня. № 142 (3031).

Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-30-х років: соціальний портрет та історична доля. Київ: Глобус; Вік; Едмонт: Канадський ін-т українських студій Альбертського ун ту, 1992. 175 с.

Кузьменко М.М. Науково-педагогічна інтелігенція в УСРР 20-30-х років: соціально професійний статус та освітньо-культурний рівень. Донецьк: Норд Прес, 2004. 456 с.

Прохоренко О.А. Повсякденне життя науково педагогічної інтелігенції України в другій половині 40-х – першій половині 50-х рр. ХХ ст.: дис… канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України. Київ, 2008. 265 арк.

Радянська Волинь. 1940. 28 травня. № 98.

Радянська Волинь. 1940. 3 липня. № 127.

Радянська Волинь. 1940. 2 жовтня. № 205.

Радянська Волинь. 1940. 4 жовтня. № 201.

Радянська Волинь. 1940. 15 жовтня. № 216.

Радянська освіта. 1945. 16 березня. № 11 (117).

Радянська освіта. 1945. 30 березня. № 14 (120).

Радянська освіта. 1945. 18 травня. № 22 (128).

Радянська освіта. 1945. 25 травня. № 23 (129).

Радянська освіта. 1945. 1 липня. № 29 (135).

Радянська освіта. 1945. 13 липня. № 31 (137).

Радянська освіта. 1945. 20 липня. № 32 (138).

Радянська освіта. 1945. 10 серпня. № 36 (142).

Радянська освіта. 1945. 14 вересня. № 41 (147).

Радянська Україна. 1944. 26 липня. № 145 (7466).

Радянська Україна. 1944. 2 серпня. № 150 (7471).

Радянська Україна. 1944. 16 серпня. № 160 (7481).

Радянська Україна. 1944. 18 серпня. № 161 (7482).

Радянська Україна. 1944. 9 вересня. № 177 (7498).

Радянська Україна. 1944. 16 вересня. № 182 (7503).

Радянська Україна. 1944. 19 вересня. № 184 (7505).

Радянська Україна. 1944. 23 вересня. № 187 (7508).

Радянська Україна. 1944. 26 вересня. № 189 (7510).

Радянська Україна. 1944. 27 вересня. № 190 (7511).

Радянська Україна. 1944. 3 жовтня. № 194 (7515).

Радянська Україна. 1945. 3 січня. № 2 (7578).

Радянська Україна. 1945. 5 січня. № 3 (7579).

Радянська Україна. 1945. 10 січня. № 7 (7583).

Радянська Україна. 1945. 21 січня. № 15 (7591).

Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф.1. Оп.72. Спр.55. 61 арк.

Published
05.04.2018
How to Cite
Bystra, M. (2018). Образ представника науково-педагогічної інтелігенції в українських радянських періодичних виданнях періоду Другої світової війни. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/335
Section
History of Ukraine