Державотворення чи соціально-економічне визволення: порівняльний аналіз пріоритету поглядів лідерів української революції 1917-1921 рр.

  • Halyna Kiazymova Odessa National Maritime University

Abstract

У статті розкрито погляди лідерів української революції 1917-1921 рр. М. Грушевського, В. Винниченка, Д. Дорошенка, С. Єфремова, П. Скоропадського, В. Липинського та С. Петлюри на пріоритетні завдання, що постали перед Україною, її політиками та народом у революції 1917-1921 рр.

Зроблено спробу порівняльного аналізу їхнього бачення пріоритетних завдань революції у вирішенні споконвічних проблем України: державне, національне та соціально-економічне звільнення та з’ясування уроків для сьогодення.

References

Верстюк В. Українська Центральна Рада: період становлення // Український історичний журнал. 2007. № 2. С. 90-94.

Винниченко В. Відродження нації. Київ: Дзвін, 1990. 348 с.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. Київ: Криниця, 1991. 125 с.

Винниченко В. Листи // Слово і час. 1991. № 8. С. 21-26.

Винниченко В. Щоденник // Київ. 1991. № 9. С. 12-14

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної нації XIX-ХХ століття. Київ: Генеза, 1996. 360 с.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Київ: Знання, 1991. 240 с.

Грушевський М. На порозі нової України. Статті і джерельні матеріали. Нью-Йорк, 1992. 278 с.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. Київ: Либідь, 1993. 287 с.

Дорошенко Д.І. Історія України 1917-1923. В 2-х т. Т. 2. Документально-наукове видання. Київ: Темпора, 2002. 349 с.

Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.). В 2-х т. Т. 2. 29 травня 1918 – 30 травня 1920 рр. / Упоряд. В. Верстюк. Київ: Дух і Літера, 2014. 648 с.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. 1919-1920 рр. Відень, 1994. 464 с.

Липинський В. Націоналізм і шовінізм // Сучасність. Київ, 1992. № 6. С. 75-79.

Литвин В. Україна у війнах і революціях ХХ століття. 1914-1945. Закономірності національно-державного процесу. Київ: Наукова думка, 2012. 399 с.

Литвин В., Слюсаренко А. Україна: доба війн і революцій (1917-1920 рр). Київ: Альтернатива, 2003. 488 с.

Петлюра С. Народе український: вибрані статті, листи, документи. Харків: Лівий берег, 1992. 152 с.

Петлюра С. Вибрані твори та документи. / уклад. Л. Голота. Київ: Довіра, 1994. 271 с.

Революция на Украине. По мемуарам белых. Москва-Ленинград: Государственное издательство, 1930. 435 с.

Реєнт О.П. Україна між світовими війнами (1914-1939). Події. Люди. Документи. Київ. Школа, 2004. 544 с.

Українська революція 1917-1921 років: погляд із сьогодення / Міжнародна наукова конференція 25 квітня 2012 р. Київ: Український інститут національної пам’яті, 2013. 656 с.

Published
05.04.2018
How to Cite
Kiazymova, H. (2018). Державотворення чи соціально-економічне визволення: порівняльний аналіз пріоритету поглядів лідерів української революції 1917-1921 рр. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/332
Section
History of Ukraine