Віхи життєдіяльності професора В.В. Колкунова

Abstract

У статті розкрито основні досягнення професора В.В. Колкунова у галузі екологічної фізіології рослин. З’ясовано, що Володимир Володимирович є автором анатомо-морфологічної теорії посухостійкості рослин, а також нового поняття «змінний оптимум» розміру клітин. Вперше на основі аналізу життєвого та творчого шляху вченого розроблено періодизацію життя, наукової, громадської та педагогічної його діяльності.

References

Вільчинська Д. Науково-дослідна діяльність учених сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту імператора Олександра II. Наукові записки з української історії: зб. наук. ст. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». м. Переяслав-Хмельницький. 2011. Вип. 26. С. 384-387.

Дэр. Рецензия. Журн. оп. агрономии. Санкт-Петербург, 1908. Т. 9. С. 548. (Рец. на статью: Колкунов В. В. О научных основах методов отбора сельско-хозяйственных растений. Хозяйство. 1907. № 45, 46).

Колкунов В. Курс загального рослинництва : підручник для с.-г. ВУЗів. Київ: Книгоспілка, 1926. Вип. 1. 160 с. (з рос. мови переклав Я. Лепченко).

Колкунов В. Курс загального рослинництва: підручник для с.-г. ВУЗів. Київ: Держ. вид-во. України, 1927. Вип. 2. 180 с.

Колкунов В.В. К вопросу о транспирации и засухоустойчивости культурных растений. Научно-агрономический журнал = Journal für Landwirtschaftliche Wissenschaft. Москва: Гос. тех. изд., 1926. № 9, год 3. С. 531-551.

Колкунов В. В. Науково-дослідчі катедри. Діяльність дослідчої катедри хліборобства (1922-1923). Київський політехнічний і Київський сільсько-господарський інститути. XXV років. 1898-1923. Ювілейний збірник. Київ, 1924. С. 251.

Колкунов В.В. Чи потрібна Україні сільсько-господарська академія, де й якою вона повинна бути? Матеріяли до організації Всеукраїнської сільсько-господарської академії. Київ : Вид. Київського с.-г. ін-ту, 1926. Вип. 1. С. 40-43.

М.О. Професор Володимир Володимирович Колкунов. (Біографічний нарис). Селекційний вісник / Товариство селекціонерів. Біла Церква, 1930. № 6. С. 3-5.

Малюшицький М. Катедра часткового хліборобства. Київський політехнічний і Київський сільсько-господарський інститути. XXV років. 1898-1923. Ювілейний збірник. Київ, 1924. С. 245-246.

Орловський М. Професор Володимир Володимирович Колкунов (Біографічний нарис). Записки Київського сільськогосподарського інституту. Т. 4. Київ, 1929. С. 4-6.

Орловський М.І., Оканенко А.С. До сторіччя з дня народження професора В.В. Колкунова. Вісник сільськогосподарської науки: щомісячн. наук. журн. Мін-ва сільського госп-ва УРСР. Київ: Урожай, 1966. № 4. С. 123-124.

Піпан Х.М. Історія заснування та діяльність Наукового інституту селекції (1922-1930). Питання історії науки і техніки. 2013. № 3. С. 50-56.

Приложение к протоколу третьяго очередного собрания Киевскаго Общества Естествоиспытателей 22 февраля 1903 г. Записки Киевскаго Общества Естествоиспытателей. Т. XIX. Киев, 1905. С. XIX-LVIII.

Скороходько А. З історії Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту. Записки Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту. 1924. Т. 1. С. 11-32

Тарасенко В. Протокол третьяго очередного собрания Киевскаго Общества Естествоиспытателей 22 февраля 1903 года. Записки Киевскаго Общества Естествоиспытателей. Т. 19. Киев, 1905. С. VII-XVII.

Published
01.06.2018
How to Cite
Boiko, M. (2018). Віхи життєдіяльності професора В.В. Колкунова. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/269
Section
History of Science and Technology