Зародження контрольно-насіннєвої справи у країнах Європи (кінець XIX – початок XX ст.)

Abstract

У статті розкрито розвиток контрольно-насіннєвої справи у країнах Європи наприкінці XIX – початку XX ст. Важливим етапом її еволюції стало заснування спеціалізованих станцій у Німеччині, Данії, Швеції, Австро-Угорщині й ін. Як наслідок, бурхливий розвиток цієї галузі за кордоном став одним із важливих чинників, що мав великий вплив на заснування у 1897 р. подібної установи у Києві. Міжнародна торгівля, яка охопила всі країни – виробники насіння, призвела до необхідності уніфікувати вимоги до якості представленого товару, а отже і до методів оцінки посівного матеріалу. Єдині методи та норми оцінки насіння було узгоджено на Першому міжнародному конгресі з контролю насіння, що відбувся у 1906 р.

References

Бурдак А. А. Роль Першого міжнародного конгресу із контрольно-насіннєвої справи в розвитку галузі. Особистість С.Ф. Третьякова в формуванні засад сучасного екологічного землеробства: матеріали наук. практ. конф. присвяченої пам’яті С.Ф. Третьякова, м. Полтава, 13-14 трав. 2014 р. / НААН, Полтавська держ. с.-г. досл. ст. ім. М.І. Вавилова Ін-ту свинарства і АПВ НААН, ННСГБ, Ін-т свинарства і АПВ НААН, Полтавська держ. агар. акад. Полтава, 2014. С. 15-16.

П. Н. О посевных семенах. Труды Императорского вольного экономического общества. Санкт-Петербург: Тип. тов-ва «Общественная польза», 1874. Вып. 3. С. 311.

Советов А. Заседание I Отделения И.В.Э. Общества 22 сентября 1877 г. По сообщению В.М. Яковлева об устройстве при В.Э. Обществе испытаний посевных семян. Труды Императорского Вольного Экономического Общества. Санкт-Петербург: Общественная польза, 1878. Т. 1, Вып. 1 (январь). С. 144-156.

Татаев Н.А. Организация контрольно-семенного дела в СССР и его задачи. Селекция и семеноводство. 1937. № 1. С. 41-44.

Published
01.06.2018
How to Cite
Burdak, A. (2018). Зародження контрольно-насіннєвої справи у країнах Європи (кінець XIX – початок XX ст.). Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/266
Section
History of Science and Technology