Соціально-економічний розвиток українського села періоду незалежності: історіографія проблеми

  • Yanina Fedorenko Cherkasy Fire Safety Institute named after Heroes of Chernobyl, National University of Civil Protection of Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5206-0705

Abstract

Статтю присвячено висвітленню історіографічних здобутків у вивченні соціально-економічних змін в українському селі протягом 1990-х – 2015 років. Основну увагу звернуто на новітні напрацювання вітчизняних науковців різних профілів (істориків, економістів, демографів, соціологів) і виділено подальші напрямки дослідження цієї проблеми.

References

Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки // Економіка АПК. 2009. № 2. С. 3-10.

Балюк С.А., Медведєв В.В., Мірошниченко М.М. Екологічний стан ґрунтів України // Український географічний журнал. 2012. № 2. С. 38-42.

Бойко Л. Екологічні загрози і земельні відносини: як вийти з критичної ситуації // Землевпорядний вісник. 2010. № 9. С. 23-25.

Дунда О.М. Зарубежный опыт выращивания экологически чистой продукции // Овощеводство. 2006. № 12. С. 22-25.

Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991-2010 роки): Збірник наукових статей. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2012. 261 с.

Збарський В.К. Тенденції розвитку особистих селянських господарств // АгроІнком. 2008. № 5-6. С. 56-61.

Ігнатенко М.М. Село на нашій Україні. Новітні політичні стереотипи та соціально-економічні детермінанти змін 1991-2008 рр. Ялта: РИО КГУ, 2009. 484 c.

Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку // Актуальні питання аграрної політики: Проект «Аграрна політика для людського розвитку»: Зб. наук. робіт. Київ: Освіта, 2003-2004. С. 106-132.

Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ століття (1945-2000 рр.). Київ: Ін-т історії НАНУ, 2003. 250 с.

Лібанова Е.М., Аксьонова С.Ю. Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів Київ: АДЕФ-Україна, 2008. 288 с.

Мельник О.О. Екологічні проблеми птахівництва // Птахівництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2009. Вип. 63. С. 3-17.

Милованов Є. Тенденції розвитку ринку української органічної продукції // Сучасні тенденції виробництва та маркетингу органічної продукції: Науково-практичний семінар, Львів, 31 березня 2004 р. Львів. C. 37-42.

Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села / за ред. Е.М. Лібанової. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. 468 с.

Нечитайло В.В. Селянське господарство фермерського типу в Україні: історія і сучасність. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2004. 436 с.

Писаренко П.В., Антонець А.С., Писаренко В.М. Методичні рекомендації з основ органічного землеробства для фермерів. Полтава: Центр природного землеробства, 2013. 62 с.

Рогожин О.Г. Демографічні перспективи українського села: історичні передумови, регіональний аналіз і моделювання. Київ: Ін-т проблем національної безпеки, 2004. 296 с.

Сохенко В.І. Соціальний вектор розвитку українського села: стан, проблеми, шляхи подолання // Економіка України. 2014. № 3. С. 83-93

Татаревська М.С. Рівень життя сільського населення: оцінювання та напрями поліпшення Одеса, 2007. 298 с.

Шауренко А.В. Соціально-побутовий розвиток українського села (1991-2005) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2013. № 72. С. 176-180.

Published
01.06.2018
How to Cite
Fedorenko, Y. (2018). Соціально-економічний розвиток українського села періоду незалежності: історіографія проблеми. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/265
Section
Historiography, Source Study and Special Historical Disciplines