Новітні українознавчі студії про державотворчу ідентичність суспільно-політичних поглядів Миколи Міхновського

Abstract

У статті проаналізовано сучасний український історіографічний дискурс із проблеми формування, змісту та цивілізаційного значення державотворчих поглядів основоположника новітнього українського самостійництва М. Міхновського. Констатовано, що сучасні історики та політологи єдині у думці про те, що концепція державної самостійності М. Міхновського була цілісною, всебічною й обґрунтованою моделлю «України для українців», а націоналізм М. Міхновського мав організований, захисний та оборонний характер. Зазначено, що українознавчі студії звертають увагу на те, що М. Міхновський державну ідентичність України розумів у єдності ціннісних та інституційно-правових складників.

Зроблено висновок про актуальність положень концепції державної ідентичності М. Міхновського для вирішення сучасних проблем гібридних форм протистояння, неконтрольованої міграції та внутрішньополітичних баталій.

References

Білецький Б.Ф., Карпо В.Л. Микола Іванович Міхновський (До 75-річчя від дня загибелі). Питання історії України: збірник наукових статей. Т. 3: Кафедра історії України Чернівецького держуніверситету. 1999. С. 96-107.

Верстюк В., Осташко Т. Міхновський Микола Іванович. Діячі Центральної Ради. Біографічний довідник. Київ, 1998. С. 131-133.

Верстюк В.Ф. Українська Центральна рада: період становлення. Український історичний журнал. 2007. № 2. С. 23-46.

Галущак М. Федір Турченко: Міхновський навертав Донбас до української ідеї. Історична правда. 03.05.2013. URL: http://www.istpravda.com.ua /articles/2013/05/3/122873/

Геращенко Т. Політичні концепції М. Міхновського і В. Липинського в світлі сучасного державотворення. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. URL: http://sites.znu.edu.ua/history SciWorks/7/gerashchenko.pdf

Горєлов М. Будівничий українського війська (М. Міхновський). Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. Вип. 28. Київ, 2005. С. 61-74.

Горєлов М. Перший український державник. Передвісники незалежної України. Історичні розвідки. Київ, 1996. С. 14-58.

Історія України: навч.-метод. посіб. / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко та ін. Київ: Знання-Прес, 2006. 460 с.

Кармазіна М. Світ ідей Миколи Міхновського. Нова політика. 1998. № 6. С. 39-44.

Карпо В.Л. До питання ідеологічних засад концепцій «націоналізму» М. Міхновського і Д. Донцова. Питання історії України: збірник наукових статей. Т. 2: Кафедра історії України Чернівецького держуніверситету, 1998. С. 69-73.

Комзюк Л. Порівняльний аналіз конституційно-правових концепцій самостійності України Драгоманова і Міхновського. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2010. № 83. С. 13-17.

Курас І.Ф., Турченко Ф.Г., Геращенко Т.С. М.І. Міхновський: постать на тлі епохи. Український історичний журнал. 1992. № 9. С. 76-91.

Ситнік В.П. Громадсько-політична діяльність М. Міхновського: автореф. дис… канд. іст. н.: 07.00.01. Київ: КНУ, 2005. 14 с.

Солдатенко В.Ф. Ідейний опонент Михайла Грушевського (полемічні зауваги на полях книги Ф. Турченка «Микола Міхновський: Життя і Слово»). Український історичний журнал. 2006. № 5. С. 98-110.

Ткаченко Ю. «Батько українських націоналістів» (Микола Міхновський). Віче. 1995. № 11. С. 127-138.

Томенко М. Україна та Росія: навіки окремо?! (Самостійницька ідея в суспільно-політичному житті на зламі століріч). Політологічні читання. 1992. № 3. С. 195-201.

Турченко Ф.Г. Микола Міхновський між двома революціями (1907-1917). Наукові праці історичного факультету Запорізького університету. Запоріжжя, 2004. Вип. XVІІІ. С. 80-101.

Турченко Ф.Г. Михайло Грушевський VS Микола Міхновський (дискусія сучасників : погляд через сторіччя). Український історичний журнал. 2013. № 2. С. 74-94.

Турченко Ф.Г. Микола Міхновський: Життя і Слово. Київ, 2006. 320 с.

Турченко Ф.Г. П. Скоропадський і М. Міхновський 1918 р.: дві моделі державного будівництва. Український історичний журнал. 2008. № 4. С. 48-59.

Турченко Ф.Г. «Харківський проект» Миколи Міхновського. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя, 2003. Вип. XV. С. 7-34.

Федоренко О. Геополітичні погляди М. Міхновського і Д. Донцова в період Української революції. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України: зб. наук. пр. Київ, 2010. Вип. 39. С. 123-129.

Шамрай В.В. Проект української Конституції Миколи Міхновського. Вісник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2008. Вип. 79. С. 37-41.

Шкварець В.П., Шитюк М.М., Гузенко Ю.І. Микола Міхновський як речник самостійницької течії українського національно-визвольного руху. Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років. Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. Вип. 4. С. 265-276.

Published
01.06.2018
How to Cite
Semerhei, N. (2018). Новітні українознавчі студії про державотворчу ідентичність суспільно-політичних поглядів Миколи Міхновського. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/262
Section
Historiography, Source Study and Special Historical Disciplines