Соціальна доктрина Католицької церкви: нормативно-правові засади конституювання

Abstract

Стаття присвячена концептуальному огляду нормативних документів Католицької церкви, зміст яких регулює реалізацію сучасної соціальної доктрини Ватикану – системи ідейно-смислових стратегій християнського способу присутності особистості у сучасних умовах суспільного, економічного та політичного життя, зміст яких спрямований на досягнення показників солідарного людського розвитку, протистояння глобалізаційним, трансгресійним і гібридним викликам початку ХХІ ст. Основна увага приділена класифікації та характеристиці документів, системи папського та соборного права, в яких обґрунтовані ключові положення соціальної доктрини католицизму, висвітленні візії та стратегії її інтеграції для формування індивідуальних життєвих маршрутів сучасного християнина. Зроблено висновок про те, що розробка нормативно-правового забезпечення соціальної доктрини католицизму на усіх інституційних рівнях Католицької церкви відіграла вагому роль у реалізації християнського соціального вчення у широкому соціокультурному масштабі сучасності.

References

Вибрані документи Католицької церкви про шлюб та сім’ю. Від Лева ХІІІ до Бенедикта XVI / Інститут родини і подружнього життя Українського католицького університету. Львів: Колесо, 2008. 657 с.

Декларация о христианском воспитании («Gravissimum Educationis») // Документы ІІ Ватиканского Собора / пер. с лат. А. Коваль. 3-е изд. Москва: Paoline, 2004. С. 261-276.

Декрет о миссионерской деятельности Церкви («Ad Gentes Divinitus») // Документы ІІ Ватиканского Собора / пер. с лат. А. Коваль. 3-е изд. Москва: Paoline, 2004. С. 352-404.

Декрет о средствах массовой коммуникации («Inter Mirifica») // Документы ІІ Ватиканского Собора / пер. с лат. А. Коваль. 3-е изд. Москва: Paoline, 2004. С. 61-72.

Декрет об апостольстве мирян («Apostolicam Actuositatem») // Документы ІІ Ватиканского Собора / пер. с лат. А. Коваль. 3-е изд. Москва: Paoline, 2004. С. 301-335.

Документы ІІ Ватиканского Собора / пер. с лат. А. Коваль. 3-е изд. Москва: Paoline, 2004. 710 с.

Католическая энциклопедия: в 5 т. / глав. ред. совет: Г. Церох (глава І-ІІ тт.), В.Л. Задворный (глава ІІІ-V тт.) [и др.]. Москва: Изд-во Францисканцев, 2002-2013. Т. ІІІ: М-П. 2007. 1910 с.

Кодекс канонического права, обнародованный властью Папы Иоанна Павла IІ, 1983 г. / пер. с лат. А.Н. Коваль; науч. ред. о. С. Тимашов. Москва: Ин-т филос., теологии и ист. св. Фомы, 2007. 624 с.

Кодекс Канонів Східних Церков проголошений Іваном Павлом ІІ, 1990 р.: авторизований переклад / пер. з лат. Й. Кобів; техн. ред. о. Порфирій Підручний. Львів: Вид-во Василіян, 1995. 471 с.

Компедіум соціальної доктрини церкви / під заг. ред. Л. Коваленко. Київ: Кайрос, 2008. 549 с.

Костюк П. Соціальна доктрина Церкви. Короткий нарис. Джерела – енцикліки – основні поняття. Льєж – Івано-Франківськ – Тернопіль, 1996. 201 с.

Пастырская Конституция о Церкви в современном мире («Gaudium et Spes») // Документы ІІ Ватиканского Собора / пер. с лат. А. Коваль. 3-е изд. Москва: Paoline, 2004. С. 447-558.

Скрипнікова С.В. Освітньо-виховний аспект соціальної доктрини католицької церкви: структура, зміст, особливості реалізації: автореф. дис… канд. філос. наук: 09.00.11. Київ, 2012. 16 с.

Соціальна доктрина Церкви: збірник статей. Львів: Свічадо, 1998. 300 с.

Христианское вероучение. Догматические тексты учительства церкви ІІІ-ХХ вв. Санкт-Петербург: Изд-во Св. Петра, 2002. 560 с.

Церква і соціальна комунікація : найголовніші документи Католицької Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа / упоряд. і наук. ред. М. Перун. Львів: Вид-во Українського Католицького Університету, 2004. 440 с.

Published
01.06.2018
How to Cite
Avanesyan, G. (2018). Соціальна доктрина Католицької церкви: нормативно-правові засади конституювання. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/261
Section
World History and International Relations