Діти в Ізмаїльській області під час голоду 1946-1947 рр.

Abstract

У статті висвітлено становище дітей в Ізмаїльській області у період голоду 1946-1947 рр. Проаналізовано причини голоду в регіоні та визначено їх ієрархію. З’ясовано, що природно-кліматичні катаклізми відіграли не головну роль у погіршенні продовольчої ситуації в Ізмаїльській області. Голод настав у результаті здійснення партійно-урядовим керівництвом СРСР та України політики хлібозаготівель. Виявлено специфічні обставини, які зумовили найгірші суспільні умови у регіоні для порятунку дітей від голоду. Встановлено, що допомога голодуючим дітям Півдня України почала надходити лише з 15 січня 1947 р., коли значна частина дітей вже захворіла на дистрофію. Відкриті нові дитячі будинки виявилися нездатними прийняти 10 тисяч безпритульних дітей області. Зазначено, що важке становище дітей в Ізмаїльській області, значною мірою, було зумовлене відсутністю у місцевого населення досвіду виживання в умовах терору голодом.

References

Білас І.Г. Голокост на Україні в 1946-1947 рр. Особливості діяльності карального апарату // Науковий збірник Українського Вільного Університету. Ювілейне видання з приводу 70-ліття УВУ. Мюнхен. 1992. С. 57-77.

Верменич Я.В., Андрощук О.В. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ-ХХІ ст. Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. 182 с.

Веселова О.М. Ізмаїльська область в лабетах голоду 1946-1947 років // Одесі – 200. Тези доповідей Міжнар. науково-теорет. конф. 6-8 вересня 1994 р. Ч. 1. Одеса, 1994. С. 87-90.

Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу. Київ-Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць, 2000. 270 с.

Веселова О.М., Панченко П.П. Ще одна трагічна сторінка історії України. Голод 1946-1947 років // Укр. іст. журн. 1995. № 6. С. 112-123.

Веселова О.М., Панченко П.П. Ще одна трагічна сторінка історії України. Голод 1946-1947 років // Укр. іст. журн. 1996. № 1. С. 129-142.

Веселова О.М., Панченко П.П. Ще одна трагічна сторінка історії України. Голод 1946-1947 років // Укр. іст. журн. №2. С. 116-132.

Воронов І.О., Пилявець Ю.Г. Голод 1946-1947 рр. Київ: Знання, 1991. 47 с.

Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): Матеріали Міжнародної наукової конференції. Київ, 20-21 листопада 2013 р. / Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України; Інститут історії України НАН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний університет «Києво-Могилянська академія». Київ, 2013. 364 с.

Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки: Міжнар. наук. конф., Київ, 27 трав. 1997 р. Матеріали. Київ, Нью-Йорк, 1998. 208 с.

Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріали. Київ-Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць, 1996. 376 с.

Горбуров К.Є. Економічні, етнонаціональні та демографічні наслідки голоду 1946-1947 років // Український селянин. 2006. Вип. 10. С. 358-360.

Горбуров К.Є. Голод 1946-1947 років на території півдня УРСР. Миколаїв, 2006. 279 с.

Эллман М. Голод 1947 г. в СССР // Экономическая история. Обозрение. Вып. 10. Москва, 2005. С. 197-199.

Зима В.Ф. Голод в СССР 1946-1947 годов: происхождение и последствия. Москва: Институт Российской истории РАН. 1996. 265 с.

Игорь Кашу. Голод 1946-1947 гг. в Молдавской ССР: причины и последствия // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. № 2 (43). Київ-Харків, 2014. С. 211-256.

Кожукало І. Жорстокий хліб: Про становище колгоспного селянства на Україні у перші повоєнні роки // Сільські обрії. 1989. № 7. С. 18-21.

Маковійчук І.М., Пилявець Ю.Г. Голод на Україні у 1946-1947 роках // Укр. іст. журн. 1990. № 8. С. 14-32.

Перковський А.Л., Пирожков С.І. Демографічні втрати народонаселення Української РСР у 40-х рр. // Укр. іст. журн. 1990. № 2. С. 15-25.

Сергійчук В. Як нас морили голодом. Київ: ПП Сергійчук М.І., 2006. 392 с.

Сен A. Развитие как свобода. Москва: Новое издательство, 2004. 432 с.

Тичина А.К. Ізмаїльська область. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php? id=13817

Швидкий В.П. Голод 1946-1947 рр. як чинник сплеску девіантних явищ в Україні // Укр. іст. журн. 2010. № 1. С. 142-164.

Published
01.06.2018
How to Cite
Hordienko, V., & Hordienko, H. (2018). Діти в Ізмаїльській області під час голоду 1946-1947 рр. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/256
Section
History of Ukraine