Культурно-освітня діяльність Михайла Грушевського у період Української революції на шпальтах часопису «Книгар»

Abstract

У статті проаналізована культурно-освітня діяльність М. Грушевського протягом 1917-1918 років, що відображена на шпальтах часопису «Книгар». Вона розподілялася на політичну публіцистику, історичні та науково-популярні праці й художні твори. Автор відзначив багатогранну роботу вченого у цей період, вказавши, що журнал «Книгар» сприяв популяризації наукових праць історика, а через них прислужився справі пробудженню національної свідомості українського селянства.

References

Гай П. Хто такі українці і чого вони хочуть. Мих. Грушевський. Видання друге, доповнене. К. 1917. // Книгар. 1917. № 1 С. 20.

Грушевським М. Автобіографія 1926 року// Великий українець. Матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського. Упор. А.П. Демиденко. Київ: Веселка, 1992. 551 с.

Грушевський М. Спомини. Ч. II. / Упор. С. Білокінь // Київ. 1989. № 8. С. 103-154.

Данилевич В. М. Грушевський Старинна історія Греко-Римський світ. К.: 1918 р. // Книгар. 1919. Ч. 19. С. 1181-1183.

Дашкевич Я. Книгарь – журнал епохи революцій та контрреволюцій // Україна. Наука і культура. Київ, 1991. Вип. 25. С. 26-44.

Дорошкевич Ол. Мих. Грушевський Звідки пішло українство і чого воно йде» Видання друге. К.: 1917; Його ж. «Якої ми хочемо автономії і федерації»; Його ж. Вільна Україна»; Його ж. Українська Центральна рада і її універсали»// Книгар 1917. Ч. 3. С. 63-64.

Дубровський В. М. Грушевський Переяславська умова України з Москвою 1654 року. Статті й тексти. Видання друге. К., 1917 // Книгар. 1917. Ч. 3 С. 118-119.

Книгар. 1917. Ч. 1. С. 12.

Низовий М. Українська книжка в боротьбі за незалежність // День. 2011. 23 вересня.

Лоський К. Михайло Грушевський. Голова Української Центральної Ради. Київ, 1917 // Книгар. 1918 Ч. 7. С. 401-402.

Лоський К. М. Грушевський. Про старі часи на Україні. Коротка історія України. (для першого початку) Київ, 1917 // Книгар. 1918. Ч. 7. С. 381.

Лоський К. М. Грушевський. Всесвітня історія в короткім огляді. Частина перша. Петроград, 1917 рік, Частина друга, Київ, 1917; Частина третя, Київ, 1918 // Книгар. 1918. Ч. 5. С. 253-257.

Лоський К. М. Грушевський Всесвітня історія в короткім огляді. Частина четверта. Київ, 1918 // Книгар. 1918. Ч. 8. С. 443-445.

Садовський М. М. Грушевський Хмельницький в Переяславі, історичні образи. К., 1917 // Книгар. 1918. Ч. 7. С. 411.

Сагарда М. М. Грушевський Всесвітня історія в короткім огляді. Частина 6 // Книгар. 1918. Ч. 16. С. 959-963.

Сріблянський М. М. Грушевський. Про українську мову і українську школу. Вид. 2-е. К., 1917 // Книгар. 1917. Ч. 1. С. 21.

Страшкевич В. М. Грушевський. Sub Divo. Оповідання, начерки, замітки. Київ, 1918 // Книгар. 1918. Ч. 14. С. 840-842.

Черняхівська-Старицька Л. М. Грушевський. З старих карток, Київ, 1918 // Книгар. 1918. Ч. 15. С. 898.

Published
01.06.2018
How to Cite
Krot, V. (2018). Культурно-освітня діяльність Михайла Грушевського у період Української революції на шпальтах часопису «Книгар». Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/254
Section
History of Ukraine