Постать К. Трильовського у суспільно-політичних процесах на західноукраїнських землях (кінець XIX – перша половина XX століття)

Abstract

У статті висвітлена діяльність відомого галицького громадсько-політичного діяча Кирила Трильовського, який, як представник ліворадикального напряму, створив на початку ХХ ст. у легальних умовах Австро-Угорщини січові організації. Простежено процес формування суспільно-політичних поглядів К. Трильовського та проаналізовано діяльність напередодні й у роки Першої світової війни, а також у період ЗУНР.

References

Арсенич П. Засновник «Січі» на Покутті // Дзвін. 1992. № 3-4. С. 139-141.

Баран С. Шляхами нашого відродження // Баран С. Життя і право. Львів. 1934. С. 3-18

Бойчук Л. Громадсько-політична діяльність Кирила Трильовського у період ЗУНР (1918-1923 рр.) // Вісник Рівненського державного гуманітарного університету «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії». Вип. 20. Рівне, 2010. С. 198-201.

Глаголюк В. Передумови виникнення Українського січового стрілецтва. Подвижництво Кирила Трильовського // Лицарі рідного краю: січово-стрілецька традиція в історії , культурі та мистецтві України ХХ століття. Коломия, 2007. С. 95-107.

Гуйванюк М. Січовий рух у Галичині й на Буковині початку ХХ ст. у загальнослов’янському контексті // Вісник національного університету імені І. Франка: Проблеми слов’янознавства. Вип. 55. Львів, 2005. С. 263-268.

Євген Коновалець і його доба. Видання фундії ім. Є. Коновальця. Мюнхен, 1974. 1021 с.

Зварич П. Спомини. 1877-1904. Вінніпег: Тризуб, 1976. 239 с.

Покутський Вісник (Коломия). 1918. 17 листопада.

Станіславів у часи Західно-Української Народної Республіки: докум. свідчення, спогади., оголош., накази революційної боротьби / [упоряд. І. Монолатій]. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. 175 с. (Серія «Моє місто»; № 16)

Стахів М. Проти хвиль. Історичний розвиток українського соціалістичного руху на західних українських землях. Львів, 1934. 135 с.

Томчик Р. Політична діяльність Кирила Трильовського у 1890-1914 рр. // Вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка «Україна-Європа-Світ». Вип. 2. Тернопіль, 2009. С. 206-211.

Трильовський К. З мого життя (Уривок зі спогадів) // Гей, там на горі «Січ» іде! Пропам’ятна книга «Січей» / Зібрав й упорядкував Петро Трильовський. Едмонтон, 1965. 432 с.

Трильовський К. Селяни уважайте добре на кого здаєте свою долю, свою будучність! Коломия, друкованим накладом Д-ра Трильовського,1909. С. 4.

Трильовський К. «Проч із шляхтою! Проч із єї посіпаками» (з етнографічного протоколу державної Ради у Відні з 22 липня 1907 р.). Львів, 1908. С. 40.

Трильовський К. Мої перші дні у ЗУНР // Літопис Червоної Калини. 1936. Ч. 11. С. 18-19.

Трильовський К. Про українську військову силу // Гей, там на горі «Січ» іде! Пропам’ятна книга «Січей» / Зібрав й упорядкував Петро Трильовський. Едмонтон, 1965. С. 287-288.

Угрин-Безгрішний М. Українські Січові Стрільці // Календар Червоної Калини. 1924. 36 с.

Published
01.06.2018
How to Cite
Nagirniak, A. (2018). Постать К. Трильовського у суспільно-політичних процесах на західноукраїнських землях (кінець XIX – перша половина XX століття). Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/253
Section
History of Ukraine