Приватна колекція П.І. Харитоненка (друга половина XIX – початок XX століття)

Abstract

З другої половини XIX століття на мистецькому ринку і в принципах колекціонування відбуваються суттєві зміни. Поява нового економічного класу фабрикантів, заводчиків, банкірів формує і новий тип колекціонерів. Мета статті показати масштабність, естетичну й історико-художню значущість приватних зібрань та еволюцію культурного статусу підприємців на прикладі П.І. Харитоненка.

References

Berton K. The British Embassy Moscow: The Kharitonenko mansion = Посольство Великобритании в Москве. Особняк Харитоненко / text by Kathleen Berton; photographs by John Freeman; translation by Sergei Romanyuk; editorial support provided by Rodric and Gillian Braithwaite.1991. 80 р.

Аксакова Т.А. Семейная хроника: в 2-х книгах. Париж: Atheneum, 1988. Кн. 1. 371 c.

Антонов А.Л., Парамонов А.Ф. Сады и парки Харьковской губернии. Харьков: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2008. 176 с.

Брук Я.В. Из истории художественного собирательства в Петербурге и Москве в XIX веке // Государственная Третьяковская галерея: Очерки истории. 1856-1917: К 125-летию основания Третьяковской галереи. Ленинград: Художник РСФСР, 1981. С. 10-55.

Брук Я.В. У истоков русского жанра: XVIII век. Москва: Искусство, 1990. 264 с.

Буторов А.В. Собиратели и меценаты Московского Английского клуба. Москва: Издание Московского Английского клуба, 2002. 400 с.

Гребінник Ю.Л. Пархомівка: історія та особистості: історико-краєзнавчий нарис. Київ: Основа, 2008. 160 с.

Денисенко О. Колекція П.І. Харитоненка у зібранні Харківського художнього музею. Проблеми і перспективи музеєфікації старовинних дворянських садиб України кінця XVIII – початку XX ст. Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2007. С. 81-87.

Неверов О.Я. Частные коллекции Российской империи: альбом. Москва: Слово, 2004. 255 с.

Обозная В.И. Родственные связи и иконография семейства Харитоненко // Матеріали історико-краєзнавчої конференції до 190-річчя з дня народження І.Г. Харитоненка. Суми: ДВНЗ «УАБС», 2012. С. 43-61.

Овсянникова С.А. Частное собирательство в пореформенную эпоху (1861-1917) // Очерки истории музейного дела в России: Вып. 2. Москва: Советская Россия, 1960. С. 66-144.

Овсянникова С.А. Частное собирательство в России в XVIII – первой половине XIX века // Очерки истории музейного дела в России: Вып. 3. Москва: Советская Россия, 1961. С. 269-299.

Побожій С.І. Традиції колекціонування на Слобожанщині. Історія. Приватні і корпоративні колекції. Перспективи розвитку. // Сумський обласний краєзнавчий музей: історія та сьогодення. Науковий збірник. Суми, 2005. С. 85-94.

Полунина Н.М. Кто есть кто в коллекционировании старой России: Новый биографический словарь. Москва: Рипол классик, 2003. 560 с.

Саверкина И.В. История частного коллекционирования в России: Учебное пособие. Санкт-Петербург: СПбГУКИ, 2004. 208 с.

Савицкая Л.Л. На пути обновления. Искусство Украины в 1890-1910-е годы. Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. 468 с.

Сапак Н.В. Художнє життя Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття. Приватне колекціонування // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архітектура. 2007. № 12. С. 142-147.

Сядро В.В., Скляренко В.М. Павел Харитоненко. Харьков: Фолио.2010. 18 с.

Товстоляк Н.М. Благодійність родини Харитоненків як складник стратегії підприємницької діяльності та культурного розвитку їх українських маєтків // Чорноморський літопис: Науковий журнал. Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. Вип. 9. С. 97-103.

Published
01.06.2018
How to Cite
Gaidai, O. (2018). Приватна колекція П.І. Харитоненка (друга половина XIX – початок XX століття). Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/252
Section
History of Ukraine