Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл у фонді Київської Єпархіальної училищної ради

Abstract

У статті висвітлюється створення спеціальної інституції для керівництва церковним шкільництвом – Київської Єпархіальної училищної ради, з’ясовуються її функції та завдання. Зазначається, що її створення було суттєвим кроком на шляху формування чіткої адміністративної вертикалі керівництва церковними школами, яку складали: Училищна рада при Св. Синодові, єпархіальні училищні ради та повітові її відділення. Наголошується, що серед інших завдань КЄУР перебувало кадрове забезпечення шкіл і саме учительському корпусу вона приділяла значну увагу. Свідченням цьому є архівний фонд КЄУР, в якому відклалися матеріали, що дають можливість для комплексного аналізу учительського корпусу церковнопарафіяльних шкіл Київської єпархії останньої чверті XIX – початку XX ст.

References

Определение Святейшего Синода от 27-июля 1884 года за № 1407 о Высочайше утвержденных «Правилах о церковно-приходских школах» // Киевские епархиальные ведомости (далі – КЕВ). 1884. Часть оф. 17-20 августа. С. 741-746.

Перерва В.С. Церковні школи в Україні (кінець XVIII – поч. XX ст.): забутий світ. Біла Церква, 2014. 576 с.

Петрушевський П. Церковно-приходские школы Киевской епархии за истекшее 25-летие со времени их возрождения Державною Волею Императора Александра III // Западно-Русская Начальная Школа. 1909. № 5-6. С. 143-148.

Положение об управлении школами церковно-приходскими и грамоты ведомства Православного Исповедания // Народное образование. Ежемесячный журнал. Санкт-Петербург, 1896. Кн. 4. С. 4-10.

Правила об уездных отделениях Епархиальных Училищных Советов // КЕВ. 1888. Часть оф. 2 августа. С. 3-6.

Published
01.06.2018
How to Cite
Yanchuk, M. (2018). Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл у фонді Київської Єпархіальної училищної ради. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/251
Section
History of Ukraine