Пошуки родовищ крем’яної сировини поблизу стоянки Коробчине-курган на Новомиргородщині

Abstract

У статті розглянуто усталене у фаховій літературі питання залежності скупчення стоянок епохи каменю, що локалізовані у басейні Великої Висі на Новомиргородщині, від доступних відслонень крем’яної сировини в ярах с. Коробчине. Фактори неекономного розщеплення та великої кількості масивних конкрецій на окремих географічно віддалених стоянках регіону, при врахуванні розвиненого та розчленованого різнорідного рельєфу місцевості, дозволяють припускати наявність ближчих доступних для палеолітичних мешканців родовищ кам’яної сировини.

На основі проведених обстежень яружно-балкової мережі довкола стоянки Коробчине-курган та аналізу широкого кола науково-природничих напрацювань зроблено висновок про швидкість та активну динаміку ерозійних змін морфології рельєфу регіону впродовж історії його існування.

Підкреслюється, що регіональні геоморфологічні особливості басейну Великої Висі, кліматичні умови та особливості ґрунтів зумовили динамічний розвиток глибокої та густої системи ярів і балок, що, при врахуванні нерівностей і підняття фундаменту кристалічного щита з кременевмісними відкладами на його поверхні, сприяло можливості забезпечення місцевих колективів кам’яної доби крем’яною сировиною, доступною на різних хронологічних етапах розвитку відповідних форм рельєфу місцевості.

References

Андрієнко, Т.Л. (ред.). 1999. Заповідні куточки Кіровоградської землі. Київ: Арктур-А.

Беляев, В.Р. 2004. Влияние изменений природной среды на эрозионно-аккумулятивные процессы в овражно-балочной сети. Диссертация к. г. н. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Бондарчук, В.Г. 1949. Геоморфологія УРСР. Київ: Радянська школа.

Залізняк, Л.Л. (ред.). 2013. Найдавніше минуле Новомиргородщини. Кам’яна доба України, 15. Київ: Шлях.

Залізняк, Л.Л. 2014. Палеоліт Центральної України. Археологія, 3, с. 3-17.

Залізняк, Л.Л. 2015. «Неандертальський» яр мустьєрської стоянки Андріївка 4 поблизу Новомиргорода. Магістеріум, 60, с. 17-22.

Залізняк, Л.Л., Вєтров, Д.О. 2011. Нова граветська стоянка Озерове на Кіровоградщині. Кам’яна доба України, 14, с. 56-62.

Залізняк, Л.Л., Вєтров, Д.О., Манько, В.О., Кухарчук, Ю.В., Озеров, П.І., Беленко, М.М. 2007. Звіт Археологічної експедиції НаУКМА та Новомиргородської експедиції ІА НАНУ про дослідження стоянок Троянове 4, Вись та майстерень біля с. Коробчине під Новомиргородом на Кіровоградщині у 2007 р. Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 2007/173.

Залізняк, Л.Л., Вєтров, Д.О., Манько, В.О, Беленко, М.М., Озеров, П.І., Хоптинець, І.М. 2008. Звіт Археологічної експедиції НаУКМА про дослідження стоянок Вись, Троянове 4, 4В, Озерове та Коробчине біля с. Коробчине під Новомиргородом на Кіровоградщині у 2008 р. Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 2008/133.

Залізняк, Л.Л., Кухарчук, Ю.В., Вєтров, Д.О., Беленко, М.М., Хоптинець, І.М., Нездолій, О.І., Шевченко, Т.О. 2013. Звіт про розкопки палеолітичних стоянок біля м. Новомиргород на Кіровоградщині у 2013 р. Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 2013/43.

Залізняк, Л.Л., Нездолій, О.І. 2013. Стоянка Коробчине-курган та її аналоги. в: Залізняк, Л.Л. (ред.). Найдавніше минуле Новомиргородщини. Кам’яна доба України, 15. Київ: Шлях, с. 48-75.

Залізняк, Л.Л., Нездолій, О.І. 2016. Дослідження палеолітичної стоянки Коробчине-курган. в: Болтрик, Ю.В. (гол. ред). Археологічні дослідження в Україні 2015, Київ: Стародавній Світ, с. 84-88.

Залізняк, Л.Л, Степанчук, В.М., Вєтров, Д.О., Товкайло, М.Т., Озеров, П.І. 2007. Граветська стоянка Троянове 4 під Новомиргородом. Кам’яна доба України, 10, с. 102-125.

Зорина, Е.Ф. 2003. Овражная эрозия: закономерности и потенциал развития. Москва: ГЕОС.

Зорина, Е.Ф. (ред.). 2006. География овражной эрозии. Москва: Изд-во МГУ.

Каганер, М.С. (ред.). 1978. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия. Ленинград: Гидрометеоиздат.

Маккавеев, Н.И. 2003. Русло реки и эрозия в ее бассейне. Москва: Географический факультет МГУ.

Матвіїшина, Ж.М., Дорошкевич, С.П. 2013. Коробчине-кар’єр – дзеркало змін природи у плейстоцені на території Новомиргородщини. в: Залізняк, Л. Л. (ред.). Найдавніше минуле Новомиргородщини. Кам’яна доба України, 15. Київ: Шлях, с. 268-275.

Мещеряков, Ю.А. 1972. Рельеф СССР (Морфоструктура и морфоскульптура). Москва: Мысль.

Нездолій, О.І. 2016. Стоянка Коробчине-курган у ландшафті басейну Великої Висі. Археологія, 2, с. 3-13.

Петрунь, В.Ф. 2004. Використання мінеральної сировини населенням Трипільської культури. в: Відейко, М. Ю. (гол. ред.). Енциклопедія трипільської цивілізації. Т. 1. Київ: Укрполіграфмедіа, с. 199-218.

Рослый, И.М. (ред.). 1990. Геоморфология Украинской ССР. Київ: Вища школа.

Симоновська, М.Я. 1999. Динаміка ярів в басейні Дністра. Автореферат дисертації к. г. н. Львівський державний університет імені Івана Франка.

Цвек, Е.В. 1989. Дневник Новомиргородского отряда Кировоградской экспедиции Института археологии АН УССР № 4. Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 1987-1989/40б.

Цвек, Е.В., Озеров, П.И. 1989. Отчет о разведке археологических памятников в Новомиргородском районе Кировоградской области в 1987-1989 гг. Науковий архів ІА НАНУ, ф. е., 1987-1989/40б.

Чалов, Р.С. (ред.). 1989. Овражная эрозия. Москва: Изд-во МГУ.

Яцик, А.В. (ред.). 1991. Малі річки України. Київ: Урожай.

Nezdolii, O.I. 2017. Korobchyne-Kurhan Palaeolithic Site in Landscape of Velyka Vys River Basin. Ukrainian Archaeology, 2016, p. 15-25.

Published
01.06.2018
How to Cite
Nezdolii, O. (2018). Пошуки родовищ крем’яної сировини поблизу стоянки Коробчине-курган на Новомиргородщині. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/248
Section
Archaelogy