Аматорські творчі колективи навчальних закладів регіону як запорука формування національного відродження Черкаської області у перше десятиріччя незалежності України

  • Oksana Spirkina Cherkasy Fire Safety Institute named after Heroes of Chernobyl, National University of Civil Protection of Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7932-0127

Abstract

У статті показано роль аматорських творчих колективів, що діяли на базі навчальних закладів Черкаської області, у формуванні національного відродження регіону у перше десятиріччя державної незалежності України. Подана їхня характеристика та приділено увагу їхньому репертуару. Звернено увагу, що аматорські творчі колективи – необхідні елементи відродження культури, традицій та історії Української держави.

References

Академічний хор коледжу: творчі колективи // Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка. URL: http://umanpedcollege.at.ua/index/akademichnij_khor_koledzhu/0-60

Ансамбль «Маринонька»: творчі колективи // Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка. URL: http://umanpedcollege.at.ua/index/ansambl_quot_marinonka_quot/0-62

Ансамбль народних інструментів «Сувенір»: творчі колективи // Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка. URL: http://umanpedcollege.at.ua/index/ansambl_narodnikh_instrumentiv_quot_ukrajinskij_suvenir_quot/0-64

Ансамбль пісні і танцю «Хлібодари»: художні колективи // УНаУС. URL: http://www.udau.edu.ua/ua/departments/viddili/czentr-kulturi-i-vixovannya/xudozhni-kolektivi/ansambl-pisni-i-tanczyu-xlibodari.html

Ансамбль «Софія»: Культура. Спорт. Дозвілля // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. URL: http://udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=88

Ансамбль танцю «Вербиченька»: творчі колективи // Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка. URL: http://umanpedcollege.at.ua/index/narodnij_samodijalnij_ansambl_tancju_profspilok_ukrajini_quot_verbichenka_quot/0-63

Ансамбль танцю профспілок України «Нивка»: художні колективи // УНаУС. URL: http://www.udau.edu.ua/ansambl-tanczyu-profspilok-ukrayini-nivka.html

Архівний відділ департаменту управління справами Черкаської міської ради. Ф. Р-623. Оп.1. Спр.131. 194 арк.

Державний архів Черкаської області. Ф. Р-5791. Оп.1. Спр.37. 68 арк.

Добролюб А. «Березіль» звучить чарівно // Черкаський край. 1994. 16 квітня. С. 4.

«Кобзар»: Культура. Спорт. Дозвілля // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. URL: http://udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=81

«Музичні візерунки»: Культура. Спорт. Дозвілля // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. URL: http://udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=84

Народний аматорський колектив ансамбль бального та естрадного танцю «Алегро»: центр культури, мистецтв та дозвілля «Богданів край» // Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. URL: http://www.cdu.edu.ua/?show=4;kid=128

Народний самодіяльний ансамбль танцю «Черкащанка»: центр культури, мистецтв та дозвілля «Богданів край» // Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. URL: http://www.cdu.edu.ua/?show=4;kid=127

Спіркіна О.О. Культурно-мистецьке життя Черкащини 1991-2001 років у контексті національного відродження: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 2013. 20 с.

Спіркіна О.О. Культурно-мистецьке життя Черкаського регіону (1991-2001 рр.): загальна характеристика // Емінак: науковий щоквартальник. 2017. № 1 (17) (січень-березень). Т. 4. С. 78-83.

Спіркіна О.О. Культурно-мистецьке життя Черкащини 1991-2001 років у контексті національного відродження: історіографія проблеми // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць / ЧДТУ. Число 22. Вип. 6. Серія: Історичні науки. 2015. С. 241-255.

Спіркіна О.О. Роль аматорських творчих колективів у формуванні національного відродження Черкаського краю у перше десятиріччя незалежності України // Емінак: науковий щоквартальник. 2018. № 1 (21) (січень-березень). Т. 3. С. 84-88.

Spirkina O. Cultural and Artistic Life of Cherkasy: Historical Aspect of Region of the First Decade of the State Independence of Ukraine // Nauka i studia. Pravo. Historia. Filozofia. Przemysl, 2013. № 12 (80). Р. 63-69.

Spirkina O. Cultural-Artistic Life of Cherkasy Region in 1991-2001 Years in the Context of National Revival: Source Study Analysis of Problem // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. Київ: «Видавництво «Гілея», 2016. Вип. 106 (3). С. 113-117.

Published
01.07.2018
How to Cite
Spirkina, O. (2018). Аматорські творчі колективи навчальних закладів регіону як запорука формування національного відродження Черкаської області у перше десятиріччя незалежності України. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 2(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/229
Section
History of Ukraine